Heimann J, Jahn B:
PRACA POGLĄDOWA
ART DENT
Tom/Volumne 18; Numer/Number 3 (77)/2020: 158-173
E-ISSN 2392-2818
ISSN 2081-4798

Jak przenieść dynamikę? Programowanie artykulatora na podstawie kęsów rejestracyjnych
Dynamik Übertragen? Artikulatorprogrammierung mit Registraten

Johannes HeimannE,F, Bruno JahnE,F
Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 10.12.2019. Accepted: 10.01.2020. Published: 17.08.2020
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA
Kontakt z autorem: Ztm. Bruno Jahn Augustinusstr. 11 E, 50226 Frechen, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Dr. Johannes Heimann This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Heimann J, Jahn B: Jak przenieść dynamikę?; Art Dent 2020,75,158-173.

STRESZCZENIE
Aby zrekonstruować powierzchnię zwarciową potrzebujemy informacji na temat okluzji statycznej jak i dynamicznej. Błędy popełnione w tym zakresie sprawiają, że wykonana rekonstrukcja protetyczna jest albo za wysoka albo za niska. Jeżeli jest ona za niska, należy ją skorygować lub wykonać nową. Zbyt wysoka praca wymaga z kolei doszlifowywania w jamie ustnej. Autorzy zaprezentują możliwość minimalizacji takich korekt oraz wyjaśnią, w jaki sposób należy zaprogramować artykulator, by móc odtworzyć okluzję dynamiczną podczas wykonywania rekonstrukcji protetycznej. Pokażą, w jaki sposób należy rejestrować dynamiczne kęsy zwarciowe w jamie ustnej pacjenta i jakie materiały są potrzebne, jak wygląda ocena kęsów zwarciowych w laboratorium protetycznym i jak należy je archiwizować w protokole rejestracyjnym. Zaprezentowany na koniec opis przypadku pokazuje, dlaczego okluzja dynamiczna jest tak ważna dla prawidłowego wykonania rekonstrukcji protetycznej.
SŁOWA KLUCZOWE: kęs laterotruzyjny, kęs protruzyjny, ocena kęsów zwarciowych, programowanie artykulatora
ZUSAMMENFASSUNG
Für die Rekonstruktion der Kaufläche benötigen wir neben der statischen auch die dynamische Okklusion. Fehler in diesem Bereich führen bei der Herstellung von Zahnersatz dazu, dass dieser entweder zu niedrig oder zu hoch ist. Ist er zu niedrig, führt das zu einer Korrektur oder Neuanfertigung. Ist der Zahnersatz zu hoch, muss im Mund eingeschliffen werden. Die Autoren beschreiben eine Möglichkeit, solche Korrekturen so gering wie möglich zu halten. Sie erläutern, wie man Werte für die Artikulatorprogrammierung generiert, um die dynamische Okklusion bei der Rekonstruktion wiederherzustellen. Zudem erklären sie, wie man dynamische Registrate am Patienten nimmt, welche Unterlagen noch benötigt werden, wie die dynamischen Registrate im Labor ausgewertet und in einem Registrierprotokoll archiviert werden. Der Patientenfall am Ende des Beitrags veranschaulicht zudem, warum die dynamische Okklusion in der Rekonstruktion so wichtig ist.
INDIZES: Lateralregistrat, Protrusionsregistrat, Auswertung der Registrate, Artikulatorprogrammierung