Qureshi T:
OPIS PRZYPADKU
ART DENt
Tom/Volumne 18; Numer/Number 3 (77)/2020: 199-206
E-ISSN 2392-2818
ISSN 2081-4798

Minimalnie inwazyjna, naturalna przebudowa uśmiechu uszczęśliwia pacjentkę
Minimally invasive, natural smile makeover delights patient

Tif QureshiE

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 10.12.2019. Accepted: 09.01.2020. Published: 17.08.2020
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Qureshi T: Minimalnie inwazyjna, naturalna przebudowa uśmiechu uszczęśliwia pacjentkę; Art Dent 2020,77,199-206.

STRESZCZENIE
Tif Qureshi, pionier progresywnego projektowania uśmiechu poprzez leczenie ortodontyczne, wybielanie i odbudowę adhezyjną, dowodzi, że ta sprawdzona technika pozwala uniknąć skomplikowanego i kosztownego leczenia.
SŁOWA KLUCZOWE: adhezja, leczenie ortodontyczne, retrakcja
SUMMARY
Tif Qureshi the pioneer of align, bleach, bond and progressive smile design, explains how this proven technique avoids complex and expensive treatment.
KEY WORDS: adhesion, orthodontic treatment, retraction