Chugh D, Marchese N:
OPIS PRZYPADKU
ART DENT
Tom/Volumne 18; Numer/Number 3 (77)/2020: 187-198
E-ISSN 2392-2818
ISSN 2081-4798

Meandry diagnostyki zmian patologicznych. Sprawdź się w zakresie patologii szczękowo-twarzowych
A Potpourri of Pathology. Test Your Prowess in Oral and Maxillofacial Pathology

Deepika Chugh1,2,E,F, Nadia Marchese1,E,F
¹ Wydział Stomatologii, Uniwerystet w Toronto, Kanada
2 Mount Sinai Hospital’s Department of Dentistry, Kanada


Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 23.04.2020. Accepted: 17.06.2020. Published: 17.08.2020
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Chugh D, Marchese N: Meandry diagnostyki zmian patologicznych; Art Dent 2020,77,187-198.
 
STRESZCZENIE
W niniejszej publikacji zaprezentujemy Czytelnikowi kilka przypadków pacjentów, których diagnozowałyśmy i leczyłyśmy w ramach programu medycyny jamy ustnej na oddziale stomatologii w Mount Sinai Hospital w Toronto. Jak będzie można się przekonać, wygląd różnych zmian może albo wprowadzać w błąd, albo przynajmniej być na tyle nieswoisty, że może sugerować więcej niż jedno rozpoznanie. Zastosujemy schemat, w którym najpierw to Czytelnik będzie miał przeprowadzić diagnostykę różnicową w oparciu o przedstawiony wywiad oraz zdjęcia kliniczne. Następnie przedstawimy ostateczne rozpoznanie oraz pewne wskazówki dotyczące postępowania z pacjentem.
SŁOWA KLUCZOWE: afty przewlekle nawracające, czerniak, erytroplakia, grzybica rumieniowa, Mięsak Kaposiego, mucolele, ograniczone przerostowe zapalenie dziąseł, rak kolczystokomórkowy, rak śluzowo-naskórkowy, ziarniniak ropotwórczy
SUMMARY
In this paper we shall present to the reader a number of cases that were seen for diagnosis and management in the Oral Medicine program centred in the Department of Dentistry, Mount Sinai Hospital in Toronto. As will be appreciated, the appearance of various lesions can be either deceiving or at least can present an appearance that could indicate more than a single diagnosis. We intend to adopt an approach whereby the reader will be asked initially to decide upon a differential diagnosis based on the history presented as well as clinical photographs. This will be followed by a description of the final diagnosis and some suggestions regarding case management.
KEY WORDS: Recurrent aphthous stomatitis, Nevus, Erythroplakia, Erythematous candidiasis, Kaposi sarcoma, Mucocele, Focal hyperplastic gingivitis, Squamous cell carcinoma, Mucoepidermoid carcinoma, Pyogenic granuloma