Kula Z:
PRACA POGLĄDOWA
ART DENT
Tom/Volumne 18; Numer/Number 3 (77)/2020: 184-186
E-ISSN 2392-2818
ISSN 2081-4798

Estetyka a naturalne barwniki zawarte w płynach spożywczych
Aesthetics and natural dyes contained in food liquids

Zofia Kula1,A,B,C,D,E,F
¹ Uniwersytet Medyczny, Katedra stomatologii odtwórczej, Zakład Technik Dentystycznych Łódź


Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 21.05.2020. Accepted: 12.06.2020. Published: 17.08.2020
Prawa autorskie udzielone/przekazane Wydawnictwu AS MEDIA
Kontakt z autorem: Zakład Technik Dentystycznych, Uniwersytet Medyczny, ul. Pomorska 251, 93-213 Łódź, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Kula Z: Estetyka a naturalne barwniki zawarte w płynach spożywczych; Art Dent 2020,77,184-186.

STRESZCZENIE
Z punktu widzenia pacjenta bardzo ważna jest estetyka wypełnień stomatologicznych, zwłaszcza jeśli chcemy odbudować zęby sieczne pacjenta. W wyniku spożywania naturalnych barwników zawartych w kawie czy winie zęby oraz wypełnienia stomatologiczne mogą ulec przebarwieniu. Testy stabilności koloru dotyczą wpływu przebarwień zewnętrznych, które powodowane są przez obecność naturalnych barwników. Naturalnymi barwnikami, które przebarwiają zęby są garbniki oraz antocyjany. W artykule przedstawiono, jaki wpływ ma zwartość tych substancji na estetyczne materiały stosowane do odbudowy twardych tkanek zęba.
SŁOWA KLUCZOWE: barwniki, estetyka, przebarwienia
SUMMARY
From the patient's point of view, the aesthetics of dental fillings is very important, especially if we want to rebuild the incisive teeth of the patient. As a result of consuming natural dyes contained in coffee or wine, teeth and dental fillings may become discolored. Color stability tests relate to the effect of external discoloration, which is caused by the presence of natural dyes. Tannins and anthocyanins are natural dyes that discolor teeth. The article presents the impact of compactness of these substances on the aesthetic materials used to rebuild hard tooth tissues.
KEY WORDS: dyes, aesthetics, discoloration