Szalej W:
PRACA POGLĄDOWA
ART DENt
Tom/Volumne 18; Numer/Number 3 (77)/2020: 181-183
E-ISSN 2392-2818
ISSN 2081-4798

Przykładowe zastosowanie toksyny botulinowej typu A w gabinecie stomatologicznym
The use of a botulinum toxin type A in dental office. Examples

Waldemar Szalej1,A,B,C,D,E,F
¹ Poradnia Protetyki Stomatologicznej, Mazowieckie Centrum Stomatologii w Warszawie

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 23.04.2020. Accepted: 12.05.2020. Published: 17.08.2020
Prawa autorskie przekazane Wydawnictwu AS MEDIA
Kontakt z autorem: Waldemar Szalej, Mazowieckie Centrum Stomatologii, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, tel. +48 796 317 503 email: waldemar. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Szalej W: Przykładowe zastosowanie toksyny botulinowej typu A w gabinecie stomatologicznym; Art Dent 2020,77,181-183.

STRESZCZENIE
Toksyna botulinowa stała się pierwszą toksyną zastosowaną w medycynie. Domięśniowe iniekcje są skuteczną metodą leczenia między innymi w przypadku bólowej postaci TMD, hipertrofii mięśni żwaczy, gojeniu ran u pacjentów zaciskających zęby. Znajduje również zastosowanie w stomatologicznych procedurach kosmetycznych takich jak korekta uśmiechu dziąsłowego czy czarnych trójkątów. Efekty terapeutyczne po podaniu pacjentowi BTA są przejściowe a procedura względnie bezpieczna i minimalnie inwazyjna. Jednak praktykujący lekarz musi posiadać solidną wiedzę z zakresu anatomii regionu szczękowo-twarzowego, jak i potencjalnych skutków ubocznych.
SŁOWA KLUCZOWE: toksyna botulinowa typ A, uśmiech dziąsłowy, zaburzenia skroniowo-żuchwowe
ABSTRACT
Botulinum toxin has become the first toxin to be adopted in medicine. The intramuscular injections have been an efficient method of treatment among others in case of painful temporomandibular joint dysfunction (TMD), masseter muscle hypertrophy or wound healing in patients who clench their teeth. Furthermore it is used in cosmetic dental procedures like correction a gummy smile or black triangles. Therapeutic effects of BTA applied to the patient are transient, relatively safe and minimally invasive. However, the practicing dentist must have solid knowledge of maxillofacial anatomy and potential adverse effects.
KEY WORDS: botulinum toxin type A, gummy smile, temporomandibular joint disorder (TMD)