EDITOR-IN-CHIEF

Anna Spyrka

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel. +48 32 355 06 20 


SECTION EDITORS

PERIODONTOLOGIA prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska – Miszczuk (Lublin, Polska)

ENDODONCJA I STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk (Warszawa, Polska)

GEROSTOMATOLOGIA prof. dr hab. n. med. Ryszard Koczorowski (Poznań, Polska)

ORTODONCJA dr n. med. Leszek Szywała (Katowice, Polska)

DYSFUNKCJE UKŁADU STOMATOGNATYCZNGO dr n. med. Edward Kijak (Szczecin, Polska)

PROTETYKA STOMATOLOGICZNA prof. dr hab. Maria Gołębiewska (Białystok, Polska)

ERGONOMIA dr n. med. Marek Bladowski (Olsztyn, Polska)

FIZYKOTERAPIA I DIAGNOSTYKA FIZYKALNA W STOMATOLOGII dr n. med. Danuta Lietz-Kijak (Szczecin, Polska)

ZARZADZANIE I MARKETING prof. dr hab. Henryk Brandenburg (Katowice, Polska)


EDITORIAL BOARD

prof. dr hab. Stefan Baron (Katowice, Polska)
prof. Edmund-Pierre Benque (Francja)
proff. Georges Louis Boueiri (Bejrut, Liban)
prof. dr hab. Henryk Brandenburg (Katowice, Polska)
assoc. prof. Kathi Duffy-Thorpe (Lincoln, USA)
prof. dr hab. Maria Gołębiewska (Białystok, Polska)
prof. dr. hab. n. tech. Maciej Hajduga (Bielsko-Biała, Polska)
prof. dr hab. n. med. Urszula Kaczmarek (Wrocław, Polska)
phD.Khalife Khalife (Bejrut, Liban)
prof. dr hab. n. med. Ryszard Koczorowski (Poznań, Polska)
prof. dr hab. n. med. Zygmunt Kopczyński (Poznań, Polska)
assoc. prof. Gražina Krutulytė (Wilno, Litwa)
prof. dr hab. n. med. Teresa Matthews-Brzozowska (Poznań, Polska)
prof. dr hab. n. med. Krystyna Opalko (Szczecin, Polska)
prof. dr hab. n. med. Halina Panek (Wrocław, Polska)
prof. dr hab. n. med. Halina Pawlicka (Łódź, Polska)
prof. dr hab. n. med. Maciej Romanowicz (Łódź, Polska)
prof. dr hab. n. med. Honorata Shaw (Poznań, Polska)
prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski (Łódź, Polska)
assoc. prof. Narasimman Swaminathan (Mangalore, Indie)
assoc. prof. Gillian Webb (Melbourne, Polska)
prof. dr hab. Jan Szczegielniak (Głuchołazy, Polska)
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński (Kielce, Polska)
assoc. prof. Gillian Webb ((Melbourne, Australia)
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Więckiewicz (Wrocław, Polska)
prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska – Miszczuk (Lublin, Polska)
prof. dr hab. Marek Żak (Kraków, Polska)
dr n. med. Marek Adwent (Katowice, Polska)
dr n. med. Marek Bladowski (Olsztyn, Polska)
dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk (Warszawa, Polska)
dr n. ekon. Agnieszka Bukowska – Piestrzyńska (Łódź, Polska)
dr n. med. Kinga Grzech (Kraków, Polska)
dr inż. Zbigniew Józwiak (Łódź, Polska)
dr n. med. Edward Kijak (Szczecin, Polska)
dr n. med. Małgorzata Klukowska (Mason Montgomery Road, USA)
dr n. med. Przemysław Kopczyński (Poznań, Polska)
dr med. dent. Leonard Kożdon (Niemcy)
dr n. med. Danuta Lietz-Kijak (Szczecin, Polska)
dr n. med. Arkadiusz Rutkowski (Poznań, Polska)
dr n. med. Jacek Nocoń (Niemcy)
dr n. med. Agnieszka Pawlik (Katowice, Polska)
dr n. med. Marek Pużynski (Wrocław, Polska)
dr n. med. Arkadiusz Rutkowski (Polska)
dr n. med. Joanna Słowik (Kraków, Polska)
dr n. med. Leszek Szywała (Katowice, Polska)
dr n. med. Grzegorz Śliwiński (Drezno, Niemcy)
dr n. zdr. Danuta Kaczmarska (Szczecin, Polska)
dr Achim Wöhrle (Niemcy)
lek. stom. Beta Golan (Legionowo, Polska)
lek. stom. Monika Meissner (Poznań, Polska)
tech. dent. Tomasz Dąbrowski (Warszawa, Polska)
tech. dent. Marzena Kotyńska (Warszawa, Polska)
mgr Wojciech Krówczyński (Kraków, Polska)
mgr Anna Szymańska (Wrocław, Polska) 


REVIEWERS

prof. dr hab. Teresa Katarzyna Różyło (Polska)

dr hab. n. med. prof. nadzw. Stanisław Sporny (Polska)

dr hab. n. med. prof. nadzw. Joanna Szczepańska (Polska)


EDITORIAL BOARD

Oliwia Sigmund-Miśkiewicz   

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel. 602 706 399


ENGLISH LANGUAGE EDITOR

Arkadiusz Rutkowski


POLISH LANGUAGE EDITOR  

Anna Spyrka 


STATISTICS EDITOR

Janina Spyrka


PROCEDURA RECENZOWANIA

Praca przekazana do druku poddawana jest wstępnej ocenie wewnętrznej o charakterze formalnym przez Redakcję czasopisma. Autor zgłaszając tekst do druku, wyraża tym samym zgodę na poddanie go procesowi recenzowania. Teksty recenzowane są poufnie i anonimowo z zastosowaniem „podwójnie ślepej recenzji”, tj. recenzenci nie wiedzą, kto jest autorem, autor nie wie, kto recenzuje jego pracę. Recenzji dokonuje jeden lub dwóch niezależnych recenzentów. Informujemy autora o wynikach recenzji i autor poprawia artykuł zgodnie z zaleceniami recenzenta. Poprawiony tekst przekazujemy ponownie recenzentowi, który ponownie opiniuje tekst i wydaje jednoznaczny wniosek o dopuszczenie pracy do publikacji.