Czasopismo Art of Dentistry jest kwartalnikiem i ukazuje się 4 razy w roku. Cena prenumeraty rocznej wynosi 108 złotych brutto. Prenumerata dostępna jest w formie papierowej lub elektronicznej. Można także zamówić prenumeratę z dostępem do elektronicznego archiwum wydań z lat 2013-2019. Dostępne są także wydania elektroniczne poszczególnych numerów.

Zamawiam prenumeratę

Zamawiam numer archiwalny