Skomro P et al.:
PRACA POGLĄDOWA
ART DENT
Tom/Volumne 18; Numer/Number 3 (77)/2020: 174-180
E-ISSN 2392-2818
ISSN 2081-4798

Zespół pieczenia jamy ustnej – nowe spojrzenie na aspekt diagnostyczny i terapeutyczny

Burning mouth syndrome - a new look at the diagnostic and therapeutic aspects

Piotr Skomro1,A,E, Karina Kijak2,E,F, Barbara Gronwald2,E,F, Marta Grzegocka1,E,F, Helena Gronwald1,A,E
¹ Zakład Propedeutyki, Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
2Studenckie Koło Naukowe Zakładu Propedeutyki, Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 13.07.2020. Accepted: 19.07.2020. Published: 17.08.2020
Prawa autorskie przekazane Wydawnictwu AS MEDIA
Kontakt z autorem: dr n. med. Helena Gronwald, Zakład Propedeutyki, Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej PUM, ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, tel. 91 466 16-73, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Skomro P, Kijak K, Gronwald B, Grzegocka M, Gronwald H: Zespół pieczenia jamy ustnej – nowe spojrzenie na aspekt diagnostyczny i terapeutyczny; Art Dent 2020,77,174-180.

STRESZCZENIE
Zespół pieczenia jamy ustnej (burning mouth syndrome BMS) - stomatodynia to przewlekły stan zapalny, manifestujący się głównie na błonie śluzowej jamy ustnej i zawsze wymagający szczegółowej diagnostyki. W stanie ostrym łatwiej go zdiagnozować i leczyć, natomiast dużo trudniej, jeżeli przejdzie w stan przewlekły, zwłaszcza bez widocznej lokalizacji. Schorzenie, na które cierpią głównie kobiety, jest trudne do zdiagnozowania i jeszcze trudniejsze do wyleczenia, pomimo że jest wiele metod terapii. Dokładne badanie podmiotowe i przedmiotowe oraz diagnostyka laboratoryjna, powinny wskazać ewentualną przyczynę objawów BMS. W diagnostyce i leczeniu tego zespołu chorobowego niezbędna jest ścisła współpraca stomatologa z neurologiem i psychiatrą.
SŁOWA KLUCZOWE: BMS, przewlekły stan zapalny jamy ustnej, zespół pieczenia jamy ustnej
SUMMARY
Burning mouth syndrome (BMS) is a chronic disease manifesting mainly on the mucosa and requiring detailed diagnostics. Acute oral inflammation is easily diagnosed and treated. Much harder if it goes into a chronic state, especially without a visible location.
The condition, which mainly affects women, is difficult to diagnose and even more difficult to treat. There are many methods of treating this condition. Laboratory diagnostics and thorough physical and physical examination should indicate the possible cause of BMS symptoms. In the diagnosis and treatment of this disease syndrome, close cooperation between the dentist and a neurologist and psychiatrist is necessary.
KEY WORDS: BMS, chronic oral inflammation, burning mouth syndrome