Sierakiewicz J, Godlewski T:
PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
ART DENT
Tom/Volumne 19; Numer/Number 1 (79)/2021: 69-73
E-ISSN 2392-2818
ISSN 2081-4798

Zastosowanie protezy częściowej ruchomej z konstrukcją swing-lock w określonych przypadkach klinicznych na podstawie piśmiennictwa
The use of swing-lock removable partitial denture in specifific clinical cases, based on a literature review

Joanna Sierakiewicz1,A,F,E, Tomasz Godlewski1,E
¹ Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Oddział Stomatologii, Kierownik: Beata Nowakowska
Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 21.01.2021. Accepted: 10.02.2021. Published: 17.03.2021
Prawa autorskie przekazane Wydawnictwu AS MEDIA
Kontakt z autorem: Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Oddział Stomatologii, ul. Emilii Plater 21, 01-688 Warszawa, tel.: +48 22 112 09 21, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Sierakiewicz J, Godlewski T: Zastosowanie protezy częściowej ruchomej z konstrukcją swing-lock w określonych przypadkach klinicznych na podstawie piśmiennictwa; Art Dent 2021,79,69-73.

STRESZCZENIE
Rozwój współczesnej stomatologii, a szczególnie protetyki stomatologicznej zwiększa możliwości zastosowania rehabilitacji układu stomatognatycznego w konkretnych przypadkach klinicznych. Celem pracy jest przedstawienie jednej z metod odtworzenia utraconych zębów i tkanek, poprzez zastosowanie protez typu swing-lock. Na podstawie wybranego piśmiennictwa specjalistycznego z lat 1963-2017 opisano konstrukcję tych uzupełnień, zalety, wady oraz możliwości zastosowania w określonych przypadkach klinicznych. Zwrócono uwagę na ograniczenia przy planowaniu tego rodzaju konstrukcji protetycznych wynikające z warunków anatomicznych leczonego pacjenta, jego zaangażowania i współpracy z lekarzem protetykiem. Wspomniano również o alternatywach i modyfikacjach leczenia protezami swing-lock, zwiększających wskazania do zastosowania tego typu uzupełnień.
SŁOWA KLUCZOWE: protezy częściowe, protezy ruchome, protezy swing-lock
SUMMARY
The development of modern dentistry, primarily prosthodontics, increases the applicability of rehabilitation of the dental/masticatory system in a specific clinical cases. The objective of this text is to present one of the methods of prosthetic reconstruction with the use of the swing-lock denture. This article describes the constructions of the swing-lock removables partial denture, advantages, disadvantages, indications, and contraindications in specific clinical cases on the basic of selected specialist literature from 1963-2017. Limitations in planning of swing-lock attachment, resulting from anatomical condition, involvement and cooperation with prosthodontist of treated patient, were highlited. It also mentions alternatives and modifications of the treatment with swing-lock dentures.
KEY WORDS: removable denture, partial denture, swing-lock denture