Albatish N:
OPIS PRZYPADKU
ART DENT
Tom/Volumne 19; Numer/Number 1 (79)/2021: 54-63
E-ISSN 2392-2818
ISSN 2081-4798

Zapewnienie długoterminowej stabilizacji odbudowy u pacjentki z nawracającą bulimią: prezentacja przypadku
Ensuring Long-Term Restoratitive Stability for the Recurrent Bulimia Patitient: A Case Study

Nada Albatish1,E,F
¹ All Smiles Dental Centre, Toronto, Kanada
Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 03.12.2020. Accepted: 08.02.2021. Published: 17.03.2021
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Albatish N: Zapewnienie długoterminowej stabilizacji odbudowy u pacjentki z nawracającą bulimią: prezentacja przypadku;Art Dent 2021,79,54-63.

STRESZCZENIE
W ciągu ostatnich czterech dziesięcioleci wzrosła znacząco liczba opisywanych przypadków zaburzeń odżywiania – szczególnie bulimii. Szacuje się, że około 0,5% do 1,0% nastolatek i dorosłych kobiet choruje na anoreksję, od 1 do 2% zaś ma objawy bulimii [1]. Co więcej, około 10% kobiet i dziewcząt ma objawy innych wynikających z nadmiernego zaangażowania zachowań, takich jak ciągłe bycie na diecie, wymiotowanie i/lub ćwiczenia fizyczne, które potencjalnie mogą prowadzić do rozwoju zaburzeń odżywiania [1,2].
SŁOWA KLUCZOWE: anoreksja, bulimia, erozja szkliwa, jama ustna, zaburzenia odżywiania
SUMMARY
During the last four decades, the number of reported cases of eating disorders—particularly bulimia nervosa—have increased significantly. In fact, approximately 0.5% to 1% of adult and adolescent females have anorexia nervosa, and 1% to 2% demonstrate symptoms of bulimia nervosa [1]. What’s more, an estimated 10% of women and young females also exhibit symptoms of other excessive behaviors, such as consistent dieting, vomiting, and/or exercise, which could potentially develop into an eating disorder [1,2].
KEY WORDS: anorexia, bulimia, enamel erosion, oral mouth, eating disorders