Marciniewicz M:
PRACA POGLĄDOWA
ART DENT
Tom/Volumne 19; Numer/Number 1 (79)/2021: 16-21
E-ISSN 2392-2818
ISSN 2081-4798

Wpływ kształtu stałych uzupełnień protetycznych na ich prawidłowe funkcjonowanie w bliskości struktur przyzębia
Inflfluence of permanent prosthetitic restoratitions shape on their proper functitioning in the proximity of periodontal structures

Magdalena Marciniewicz1,A,B,C,D,E,F
¹ Poradnia Protetyki Stomatologicznej, Mazowieckie Centrum Stomatologii w Warszawie
Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 26.01.2021. Accepted: 07.02.2021. Published: 17.03.2021
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA
Kontakt z autorem: Magdalena Marciniewicz, Mazowieckie Centrum Stomatologii ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, tel. +48 502748489, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Marciniewicz M: Wpływ kształtu stałych uzupełnień protetycznych na ich prawidłowe funkcjonowanie w bliskości struktur przyzębia; Art Dent 2021,79,16-21.

STRESZCZENIE
Podczas wykonywania stałych uzupełnień protetycznych znajomość anatomii i odpowiednich standardów postępowania klinicznego, respektujących bliskość struktur przyzębia prowadzi do odpowiedniego zarządzania tkankami miękkimi. Częścią konturu korony protetycznej wspartej konwencjonalnie, która ma fundamentalne znaczenie w fizjologicznym podparciu i funkcjonowaniu otaczających tkanek miękkich jest odpowiednia geometria nadana przy formowaniu profilu wyłaniania uzupełnienia protetycznego (REP). Kluczową rolę odgrywa tu uformowanie kształtu jego części funkcjonującej w strefie szerokości biologicznej - kąta wyłaniania (EA). W przypadku odbudowy wspartej na implancie precyzyjne umiejscowienie implantu i procedury kliniczne wykonywane na tkankach miękkich po wszczepieniu implantu definiują sposób wznoszenia się konturu kompleksu łącznik/korona implantu z platformy implantu i wpływają na sposób jego wyłaniania z tkanek miękkich. Właściwy projekt profilu wyłaniania odbudowy wspartej na implancie (IREP) ma zasadnicze znaczenie dla uzyskania długofalowych korzystnych wyników estetycznych i utrzymania zdrowia tkanek okołowszczepowych.
SŁOWA KLUCZOWE: kąt wyłaniania uzupełnienia protetycznego (EA), kontur korony protetycznej, profil wyłaniania odbudowy wspartej na implancie (IREP), profil wyłaniania uzupełnienia protetycznego (REP), tkanki okołowszczepowe
SUMMARY
The knowledge of anatomy and maintaining appropriate clinical standards of prosthetic procedures gives a possibility to manage soft tissues of this area properly. It is gained by respecting the proximity of periodontal structures while making permanent prosthetic restorations. Part of the contour of the prosthetic crown, which helps the restoration to function among soft tissues and is fundamentally important in the physiological support is the restorative emergence profile (REP). It should always be formed in an appropriate geometric way, respecting the anatomy of the tooth itself and surrounding soft tissues. Special attention should be paid while shaping a part of the emergence profile, which is localized in the biological width zone - the emergence angle (EA) of the prosthetic crown. In case of an implant-supported restoration, precise placement of the implant and focusing on properly formed soft tissues after implantation is both highly important for the whole treatment success. It defines the way how the contour of the abutment/crown complex rises from the
implant platform and how it emerges from soft tissues. Thanks to designing the implant restorative emergence profile (IREP) in a proper way tissues around the implant are kept in a healthy condition as well as long-term aesthetic outcomes can be achieved.
KEY WORDS: emergence angle (EA), prosthetic crown contour, implant restorative emergence contour (IREP), restorative emergence contour (REP), periimplant tissues