Wilkoński et al.:
PRACA ORYGINALNA
ART DENT
Tom/Volumne 19; Numer/Number 1 (79)/2021: 4-15
E-ISSN 2392-2818
ISSN 2081-4798


Porównanie narzędzi rotacyjnych wykonanych z różnych stopów niklowo-tytanowych: ProTaper Next, ProTaper Gold oraz V-Taper 2H w opracowaniu symulowanych zakrzywionych kanałów korzeniowych – badanie in vitro
The comparison of rotary instruments made from difffferent nickeltititanium wires: ProTaper Next, ProTaper Gold and V-Taper 2H in the preparatition of simulated curved root canals - in vitro study

Wojciech Wilkoński1,A,B,C,D,E,F, Lidia Jamróz-Wilkońska2,A,D,E,F, Janusz Opiła3,C,D, Jolanta Pytko-Polończyk4,A,D,E
¹ Dział Badawczy Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, Kierownik: dr n. med. Wojciech Wilkoński
2 Prywatny Gabinet Stomatologiczny w Wadowicach
3 Katedra Informatyki Stosowanej Wydziału Zarządzania AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków, Kierownik: prof. dr hab. inż. Adam Stawowy
4 Zakład Stomatologii Zintegrowanej, Instytut Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Kierownik: prof. dr hab.
Jolanta Pytko-Polończyk
Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 08.01.2021. Accepted: 01.02.2021. Published: 17.03.2021
Prawa autorskie przekazane Wydawnictwu AS MEDIA
Kontakt z autorem: Lidia Jamróz-Wilkońska Prywatny Gabinet Stomatologiczny ul.Topolowa 14, 34-100 Wadowice; Wojciech Wilkoński Dział Badawczy Polskiego Towarzystwa Endodontycznego ul. Daleka 19, 25-319 Kielce, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Wilkoński W, Jamróz-Wilkońska L, Opiła J, Pytko-Polończyk J: Porównanie narzędzi rotacyjnych wykonanych z różnych stopów niklowo-tytanowych: ProTaper Next, ProTaper Gold oraz V-Taper 2H w opracowaniu symulowanych zakrzywionych kanałów korzeniowych – badanie in vitro; Art Dent 2021,79,4-15.

STRESZCZENIE
Celem pracy była analiza porównawcza efektów opracowania symulowanych zakrzywionych kanałów korzeniowych narzędziami rotacyjnymi ProTaper Gold, ProTaper Next oraz V-Taper 2H. W badaniu użyto 60 bloczków treningowych (n=20). Kanały opracowano do narzędzi o rozmiarze na wierzchołku 25 wg ISO a następnie jeszcze do rozmiaru 30 wg ISO. Bloczki sfotografowano przed i po preparacji do obu rozmiarów, a uzyskane zdjęcia nałożono na siebie. Do analizy oraz pomiarów wykorzystano oprogramowanie komputerowe (Keynote 9.0.2 oraz ImageJ 1,51). Najmniej aberracji zaobserwowano w kanałach opracowanych narzędziami V-Taper – zarówno dla ISO 25 jak i 30. Dla ISO 25 oraz 30, najmniejszą zmianę kąta krzywizny stwierdzono w kanałach opracowanych narzędziami dla V-Taper, a największą dla ProTaper Next. W odcinku wierzchołkowym największą transportację uzyskano narzędziami ProTaper Next (ISO 25 i 30), a najmniejszą V-Taper (ISO 25) oraz ProTaper Gold (ISO 30). W odcinku środkowym najmniejszą transportację uzyskano narzędziami V-Taper (ISO 25 i 30), natomiast największą narzędziami ProTaper Gold (ISO 25) oraz ProTaper Next (ISO 30). W odcinku koronowym najmniejszą transportację uzyskano narzędziami ProTaper Gold, a największą narzędziami ProTaper Next.
SŁOWA KLUCZOWE: austenit, martenzyt, narzędzia rotacyjne, nitinol, technika „crown-down”, zakrzywione kanały korzeniowe
SUMMARY
The aim of this study was to compare the effect of preparation of simulated curved root canals with ProTaper Next, ProTaper Gold and V-Taper 2H rotary instruments. 60 training blocks were used in this study (n=20). The simulated root canals were prepared to ISO 25 and 30 sizes at the apex. The photographs taken before and after preparation (to both sizes) were superimposed, measured and analyzed with computer software (Keynote 9.0.2 and ImageJ 1,51). The least aberrations were observed in the canals prepared with V-Taper instruments (ISO 25 and 30). For both sizes of preparation, the smallest changes of curvature’s angle were detected for V-Taper and the highest for ProTaper Next intruments. In the apical part of simulated root canals, the highest canal transportation was associated with ProTaper Next (ISO 25 and 30) and the lowest transportation was obtained with V-Taper (ISO25) and ProTaper Gold (ISO30) intstruments. In
the middle part of the canals, the lowest transportation was achieved with V-Taper (ISO 25 and 30) and the highest with ProTaper Gold (ISO 25) and ProTaper Next (ISO30). In the coronal part the lowest transportation was gained with ProTaper Gold and the highest with ProTaper Next intruments.
KEY WORDS: austenite, martensite, rotary instruments, nitinol, “crown-down” technique, curved root canals