Spyrka A:
LIST OD REDAKCJI
ART DENT
Tom/Volumne 19; Numer/Number 1 (79)/2021: 3
E-ISSN 2392-2818
ISSN 2081-4798

Drodzy Czytelnicy,
Niestety nie ma oficjalnych zaleceń dotyczących tego, w jaki sposób postępować z pacjentami stomatologicznymi, u których podejrzewa się zaburzenia odżywiania. Tymczasem lekarze dentyści muszą rozumieć długoterminowe i postępujące implikacje anoreksji i bulimii dotyczące jamy ustnej, nie tylko jeśli chodzi o zęby własne, ale również materiały wybierane w celu przeprowadzenia leczenia odtwórczego. Podjęliśmy ten temat i prezentujemy przypadek Zapewnienia długoterminowej stabilizacji odbudowy u pacjentki z nawracającą bulimią, w którym trudność stanowiła nie odbudowa zębów, ale dobór idealnych materiałów odtwórczych wobec świadomości utrzymującego się nadal kwasowego środowiska jamy ustnej.
Leczenie powikłań twardziny układowej, przewlekłej choroby tkanki łącznej, jest wyzwaniem dla lekarzy różnych specjalności, w tym dla lekarza dentysty, a zwłaszcza protetyka stomatologicznego. Objawy choroby występują w wielu narządach, również w jamie ustnej, natomiast sprawność manulna chorego ma istotny wpływ na utrzymywanie higieny jamy ustnej. Problem ten omawiamy w artykule Sklerodermia a leczenie protetyczne.
Łagodzenie bólu jest ważnym elementem praktyki stomatologicznej, niezbędna jest zatem odpowiednia wiedza, umiejętności i profesjonalna ocena, które pozwolą zminimalizować niekorzystne efekty związane ze stosowaniem środków przeciwbólowych. Wprawdzie lekarze dentyści zwykle mierzą się jedynie z łagodzeniem bólu ostrego, spotykają jednak oni również pacjentów, którzy cierpią z powodu przewlekłych dolegliwości bólowych, dlatego również stomatolodzy powinni znać zasady postępowania w przypadku bólu przewlekłego, które przybliżamy w pracy Opioidy w stomatologii.
Prezentujemy także bardzo ciekawe Porównanie narzędzi rotacyjnych wykonanych z różnych stopów niklowo-tytanowych: ProTaper Next, ProTaper Gold oraz V-Taper 2H w opracowaniu symulowanych zakrzywionych kanałów korzeniowych oraz Oczekiwania dotyczące efektów niechirurgicznego leczenia endodontycznego.

Polecam również pozostałe artykuły i życzę miłej lektury.