Jürgen Manhart 

ART DENT, Tom/Volume12; Numer/Number 1 (51), 2014: 30-35

ISSN 2081-4798  ID ART 2014/1/38

PRACA POGLĄDOWA

Nanohybrydowe materiały kompozytowe w odcinku bocznym

Funkcjonalna i estetyczna alternatywa wobec wypełnień metalowych

Jürgen Manhart1

1Ludwig-Maximilians University of Munich, Department of Restorative Dentistry and Periodontology(Katedra Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii) 

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 14.01.2014 Accepted: 30.01.2014 Published: 15.02.2014

 

STRESZCZENIE

Wypełnienia kompozytowe w odcinku bocznym stanowią integralny element wachlarza usług oferowanych dziś przez nowoczesną stomatologię. Wyraźny wzrost świadomości estetycznej w ostatnich latach oznacza, że wielu pacjentów nie zgadza się już na zakładanie metalowych wypełnień i oczekuje innych rozwiązań umożliwiających wypełnienia w kolorze zębów. Wśród dostępnych trwałych rozwiązań obok ceramicznych wkładów koronowych znalazły się wypełnienia kompozytowe wykonywane techniką bezpośrednią. Ich funkcjonalność, nawet w odcinkach bocznych, poddawanych działaniom sił żucia, została sprawdzona w wielu badaniach klinicznych. 

SŁOWA KLUCZOWE: