Meneaud T.

ART DENT, Tom/Volume12; Numer/Number 2 (52), 2014:131-134

ISSN 2081-4798  ID ART 2014/2/131

OPIS PRZYPADKU

Przewidywalne rozwiązania. Pacjenci coraz częściej przychodzą do gabinetów stomatologicznych z problemami estetycznymi. To ważne, aby oferta usług obejmowała rozwiązania zaspokajające ich potrzeby 

A Predictable Solution. As patients present with more aesthetic problems it is important to offer the solutions they need

Thomas Meneaud1
1British Academy of Cosmetic Dentistry, British Dental Association w Leeds

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 30.01.2014Accepted: 24.03.2014. Published: 29.04.2014

STRESZCZENIE

Popyt na usługi estetyczne stale rośnie. Dlatego konieczne jest zapewnienie pacjentom rozwiązań przewidywalnych pod względem estetycznym. Pacjent, którego przypadek przedstawiam w tym artykule, był niezadowolony z wyglądu swojej pełnoceramicznej korony zęba 12 (ryc. 1). Właściwie, był zadowolony z samej korony. Martwił się jednak szarym odbarwieniem na brzegu dziąsła, które jego zdaniem ujawniało fakt posiadania korony w tym miejscu.

SŁOWA KLUCZOWE:

podbudowa kompozytowa, minimalna preparacja, włókno szklane

SUMMARY

Patients are attending with ever increasing aesthetic demands and we need to be able to provide predictable solutions to aesthetic problems. This patient was unhappy with the appearance of his anterior all-ceramic crown 12 (Fig. 1). He was happy with the aesthetics of the crown but was concerned with the grey discolouration at the gingival margin, which he felt made it look obvious the tooth was a crown.

KEY WORDS:

composite core, minimally prepared, glass-fibers