Jakubowski L.

ART DENT, Tom/Volume12; Numer/Number 3 (53), 2014: 146-150

ISSN 2081-4798  ID ART 2014/3/146

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Matthews-Brzozowska T., Synoracki W. 

ART DENT, Tom/Volume12; Numer/Number 3 (53), 2014: 151-155

ISSN 2081-4798  ID ART 2014/3/151

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Cudziło D. et al. 

ART DENT, Tom/Volume12; Numer/Number 3 (53), 2014: 156-165

ISSN 2081-4798  ID ART 2014/3/156

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Kubala E. et al. 

ART DENT, Tom/Volume12; Numer/Number 3 (53), 2014: 166-170

ISSN 2081-4798  ID ART 2014/3/166

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Kühl S., Filippi A.

ART DENT, Tom/Volume12; Numer/Number 3 (53), 2014: 171-176

ISSN 2081-4798  ID ART 2014/3/171

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Rondeau B. 

ART DENT, Tom/Volume12; Numer/Number 3 (53), 2014: 177-190

ISSN 2081-4798  ID ART 2014/3/177

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Grunwald H. et al. 

ART DENT, Tom/Volume12; Numer/Number 3 (53), 2014: 191-196

ISSN 2081-4798  ID ART 2014/3/191

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Matys J. 

ART DENT, Tom/Volume12; Numer/Number 3 (53), 2014: 197-200

ISSN 2081-4798  ID ART 2014/3/197

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Pullen G. 

ART DENT, Tom/Volume12; Numer/Number 3 (53), 2014: 201-204

ISSN 2081-4798  ID ART 2014/3/201

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Podsadna B. 

ART DENT, Tom/Volume12; Numer/Number 3 (53), 2014: 205-208

ISSN 2081-4798  ID ART 2014/3/205

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Bylica J., Golan B. 

ART DENT, Tom/Volume12; Numer/Number 3 (53), 2014: 209-210

ISSN 2081-4798  ID ART 2014/3/209

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Jamróz-Wilkońska L., Wilkoński W.

ART DENT, Tom/Volume12; Numer/Number 3 (53), 2014: 211

ISSN 2081-4798  ID ART 2014/3/211

Streszczenie Pełna wersja artykułu