Dąbrowski M., Zaborowski P., Trzaskawka P. 

ART DENT, Tom/Volume12; Numer/Number 4 (54), 2014: 215-221

ISSN 2081-4798  ID ART 2014/4/215

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Stępniak B. et al.

ART DENT, Tom/Volume12; Numer/Number 4 (54), 2014: 222-230

ISSN 2081-4798  ID ART 2014/4/222

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Edward Sammut

ART DENT, Tom/Volume12; Numer/Number 4 (54), 2014: 231-237

ISSN 2081-4798  ID ART 2014/4/231

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Kobus-Kotlęga K., Trybek G., Kotlęga D.

ART DENT, Tom/Volume12; Numer/Number 4 (54), 2014: 238-243

ISSN 2081-4798  ID ART 2014/4/238

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Liliana Prucnal

ART DENT, Tom/Volume12; Numer/Number 4 (54), 2014: 244-250

ISSN 2081-4798  ID ART 2014/4/244

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Cudziło D., Obłoj B.

ART DENT, Tom/Volume12; Numer/Number 4 (54), 2014: 256-262

ISSN 2081-4798  ID ART 2014/4/256

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Irfeo Saraiva de Camargo

ART DENT, Tom/Volume12; Numer/Number 4 (54), 2014: 263-267

ISSN 2081-4798  ID ART 2014/4/263

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Gronwald H. et al.

ART DENT, Tom/Volume12; Numer/Number 4 (54), 2014: 268-273

ISSN 2081-4798  ID ART 2014/4/268

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Skałecka-Sądel A., Kaczmarek U.

ART DENT, Tom/Volume12; Numer/Number 4 (54), 2014: 274-279

ISSN 2081-4798  ID ART 2014/4/274

Streszczenie Pełna wersja artykułu

ART DENT, Tom/Volume12; Numer/Number 4 (54), 2014: 280

ISSN 2081-4798  ID ART 2014/4/280

Streszczenie Pełna wersja artykułu