Gronwald H. et al.

ART DENT, Tom/Volume12; Numer/Number 4 (54), 2014: 268-273

ISSN 2081-4798  ID ART 2014/4/268

OPIS PRZYPADKU

Zastosowanie piaskarki abrazyjnej z płaszczem wodnym Aquacut Quattro w leczeniu ubytków przyszyjkowych

The using of Aquacut Quattro, water - air abrasive sandblaster, in the treatment of cervical cavities

Helena Gronwald1,B,D,E, Grzegorz Witkowski2,G, Krystyna Opalko1,A,D,F ,Danuta Lietz- Kijak1,D,F,G

1Katedra i Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej PUM w Szczecinie
2Olsztyn

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 20.07.2014 Accepted: 04.08.2014 Published: 18.11.2014

STRESZCZENIE

W artykule opisano zastosowanie piaskarki wodno-powietrznej Aquacut Quattro w wybranych przypadkach klinicznych. Wszystkie preparacje dotyczyły ubytków przyszyjkowych i mimo lokalizacji były dla pacjentów bezbolesne.

SŁOWA KLUCZOWE:

abrazja powietrzna, piaskarka Aquacut Quattro, stomatologia minimalnie inwazyjna, ubytki przyszyjkowe 

SUMMARY

The article describes the use of water-air sandblaster Aquacut Quattro in selected clinical cases. All preparations were localized on the cervical surface of the tooth and even though for the patients were pain free. 

KEY WORDS:

air abrasion, Aquacut Quattro sandblaster, minimally invasive dentistry, cervical lesions