Skałecka-Sądel A., Kaczmarek U.

ART DENT, Tom/Volume12; Numer/Number 4 (54), 2014: 274-279

ISSN 2081-4798  ID ART 2014/4/274

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

 

Ocena szczelności brzeżnej wypełnień za pomocą penetracji barwnika na podstawie piśmiennictwa

Evaluation of marginal sealing by dye penetration technique- a review

Anna Skałecka-Sądel1,E,F, Urszula Kaczmarek1,E,F

 

1Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received:10.09.2014 Accepted: 30.09.2014 Published: 18.11.2014

STRESZCZENIE

 

Jednym z najczęściej stosowanych sposobów oceny szczelności wypełnień w warunkach in vitro jest penetracja barwnika. Celem pracy było przedstawienie różnych kryteriów oceny styku materiał-ząb i porównywanie uzyskanych wyników.

SŁOWA KLUCZOWE:

cykle termiczne, mikroprzeciek, penetracja barwnika, szczelność brzeżna 

SUMMARY

The dye penetration method is one of the most common technique to assess in vitro the marginal integrity of fillings. The aim of the paper was to present the different criteria which are used for the evaluation of material-tooth interface and compare the obtained data. 

KEY WORDS:

 

thermal cycles, microleakage, dye penetration, marginal adaptation