Gehrke P., Fischer C., Locher T.

ART DENT, Tom/Volume13; Numer/Number 2 (56), 2015: 68-79

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2015/2/68

PRACA POGLĄDOWA

Potrzeby pacjentów Zmiana paradygmatów w leczeniu implantoprotetycznym starszych pacjentów

Was Patienten brauchen Paradigmenwechsel in der gerostomatologischen Implantatprothetik and possibilities of prevention

Peter Gehrke1,E, Carsten Fischer2,E, Tobias LocherE

1Ludwigshafen
2Frankfurt nad Menem

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 23.03.2015. Accepted: 22.04.2015. Published: 19.05.2015

STRESZCZENIE

Autorzy analizują uzupełnienia protetyczne na implantach u starszych pacjentów i zauważają pewną zmianę paradygmatów w gerostomatologii. W artykule omówiono zarówno uwzględnianie indywidualnych wymagań pacjenta jak i współpracę między lekarzem dentystą a technikiem dentystycznym. Zaprezentowano między innymi wytyczne niezbędne przy podejmowaniu decyzji, stanowiące podstawę diagnostyki różnicowej między wykonaniem uzupełnienia typowo ruchomego lub stałego z możliwością zdjęcia.

SŁOWA KLUCZOWE:
belka, implantoprotetyka, koncepcje leczenia, łączniki Locator, teleskop, uzupełnienie stałe i ruchome

ZUSAMMENFASSUNG
Die Autoren thematisieren die implantatprothetische Versorgung in der Alterszahnheilkunde und berichten von einem Paradigmenwechsel. Die Beachtung patientenindividueller Bedürfnisse warden im Artikel ebenso besprochen, wie die konzeptionelle Zusammenarbeit zwischen Zahnmediziner und Zahntechniker. Vorgestellt wird unter anderem ein Entscheidungsleitfaden, anhand dessen differenzial- diagnostisch eruiert wird, ob die Implantattherapie mit einer bedingt abnehmbaren oder unter Umständen mit einer herausnehmbaren Versorgung vorgenommen werden soll.

INDIZES:
Steg, Implantatprothetik, Therapiekonzepte, Locator, Teleskop, festsitzender und herausnehmbarer Zahnersatz