Roberts W.  

ART DENT, Tom/Volume13; Numer/Number 2 (56), 2015: 80-87

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2015/2/80

PRACA POGLĄDOWA

Warren Roberts1,E,F

1Vancouver, Kanada

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 20.02.2015. Accepted: 10.03.2015. Published: 19.05.201

STRESZCZENIE
Czy w stomatologii jest miejsce dla botoksu? Czy lekarze dentyści powinni przeprowadzać procedury odmładzania twarzy, wykonywane powszechnie w ośrodkach SPA i przez lekarzy? Spojrzenie na fakty dotyczące botoksu może zmienić Twoje podejście dotyczące tej metody terapii. Wybitny kanadyjski ekspert w dziedzinie estetyki twarzy dr Warren Roberts, dzieli się z nami swoimi spostrzeżeniami na temat
lekarzy dentystów prowadzących takie leczenie.
SŁOWA KLUCZOWE:
botoks, kwas hialuronowy, medycyna estetyczna
SUMMARY
Is there a place for Botox in dentistry? Should dentists be providing facial rejuvenation procedures that have been commonly performed at spas and by the medical profession? Looking at the facts surrounding Botox may cause a paradigm shift in your attitude towards this treatment modality. Eminent Canadian facial aesthetics expert Dr. Warren Roberts gives us his perspective on dentists performing such treatments.
KEY WORDS:
botox, hyaluronic acid, aesthetic medicine