Thiel H.

ART DENT, Tom/Volume13; Numer/Number 3 (57), 2015: 142-150

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2015/3/142

PRACA POGLĄDOWA

Pozycja centralna podstawą każdej rehabilitacji protetycznej. Funkcjonalne uzupełnienia protetyczne z zastosowaniem szyn repozycyjnych – część 1

Ohne zentrik ist alles nichts. Funktioneller Zahnersatz mit der Repositionierungs-Therapie – Teil 1

Herbert Thiel1, E
1 Amtzell,Niemcy

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 20.05.2015. Accepted: 22.07.2015. Published: 25.08.2015

Prawa autorskie do publikacji przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

STRESZCZENIE

Wielu właścicieli twierdzi, że coraz większa digitalizacja prowadzi automatycznie do wyposażenia naszych miejsc pracy w sztuczną inteligencję. Nic bardziej mylnego. Możliwość efektywnego opracowywania w technologii CAD/CAM takich nowoczesnych surowców jak tlenek cyrkonu czy innych materiałów nowszej generacji niesie ze sobą oczywiście wiele zalet. Wiele materiałów z sektora high-tech opracowano dopiero po pojawieniu się możliwości ich cyfrowej obróbki. Jednak aby sprostać tak dużemu wyzwaniu, jakim jest wykonanie funkcjonalnych uzupełnień protetycznych dla ludzi, bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy indywidualnej inteligencji i kreatywności dobrze wykształconych techników dentystycznych. Stereotypowe myślenie, nadmierna biurokracja i niekorzystny system wycen prac protetycznych przez kasy chorych (zarówno tych prywatnych jak i ustawowych) sprowadziły jakość prac protetycznych do bardzo niskiego poziomu.

SŁOWA KLUCZOWE:

dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych, pozycja centralna, repozycja, staw skroniowo-żuchwowy, system pomiarowy

ZUSAMMENFASSUNG

Viele Betriebsinhaber denken, sie hätten mit der zunehmenden Digitalisierung unserer Betriebe automatisch eine künstliche Intelligenz integriert. Doch leider weit gefehlt und zu kurz gedacht. Sicherlich profitieren wir von der Möglichkeit, mithilfe der CAD/CAMTechnologie moderne Werkstoffe wie Zirkonoxid und viele neue Materialien effizient bearbeiten zu können. Viele Hightech-Materialien wurden erst aufgrund der Möglichkeit der digital gestützten Verarbeitung entwickelt. Für die Herausforderung in unserem anspruchsvollen Beruf, funktionellen Zahnersatz für Menschen herzustellen, brauchen wir jedoch die individuelle Intelligenz und Kreativität gut ausgebildeter Zahntechniker dringender denn je. Mittelwertiges Denken, eine überbordende Bürokratie und die Leistungsfeindlichkeit des Kassenabrechnungssystems (Sowohl PKV als auch GKV) haben die Qualität zahntechnischer Arbeiten auf ein sehr niedriges Niveau gebracht.

INDIZES:

CMD, Zentrik, Reposition, Kiefergelenk, Vermessungssystem