Crescenzo D., Crescenzo H., Simon A.L..

ART DENT, Tom/Volume13; Numer/Number 3 (57), 2015: 161-166

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2015/3/161

OPIS PRZYPADKU

Uraz nie znaczy dramat. Atraumatyczne i oszczędzające tkankę rekonstrukcje kompozytowe po złamaniu korony

Trotz Trauma kein Drama. Atraumatische und substanzschonende Kompositrekonstruktion nach Kronenfraktur

Didier Hélčne Crescenzo1,E, Anne Laure Simon2,E

1 Golf von Saint Tropez, Francja
2 Paryż, Francja

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 20.05.2015. Accepted: 02.07.2015. Published: 25.08.2015

Prawa autorskie do publikacji przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

STRESZCZENIE

Uraz stałych zębów przednich u pacjentów w wieku dziecięcym stanowi duże wyzwanie – zarówno dla lekarza dentysty jak i technika dentystycznego. Odpowiednie do stopnia uszkodzenia, a jednocześnie maksymalnie bezbolesne oraz oszczędzające tkankę zaopatrzenie nie tylko wpływa na dalszy sukces leczenia, ale również na rozwój psychiczny dziecka [1] i jego przyszłe nastawienie do lekarza dentysty. Standardem w leczeniu złamań koron klinicznych są odbudowy kompozytowe. W artykule autorzy opisują postępowanie podczas rekonstrukcji złamanego zęba przedniego z wykorzystaniem kompozytu oraz analizują zasadność takiej formy zaopatrzenia.

SŁOWA KLUCZOWE:

estetyka, kompozyt, minimalna inwazyjność, ochrona tkanek, postępowanie atraumatyczne, uraz zęba przedniego, uzupełnienia w odcinku przednim, złamanie korony

ZUSAMMENFASSUNG:

Ein Frontzahntrauma der bleibenden Zähne bei einem Patienten im Kindesalter ist eine große zahnärztliche und zahntechnische Herausforderung. Eine dem Verletzungsgrad adäquate und dabei möglichst schmerzfreie, minimalinvasive sowie substanzerhaltende Versorgung ist nicht nur für den weiteren Therapieerfolg, sondern auch für die psychische Entwicklung des Kindes [1] und seine künftige Einstellung zum Zahnarzt entscheidend. Restaurative Maßnahmen mit Komposit gelten als Standardverfahren für die Behandlung klinischer Kronenfrakturen. Im vorliegenden Beitrag beschreiben die Autoren die Vorgehensweise bei der Rekonstruktion einer Frontzahnfraktur mit Komposit und diskutieren die Berechtigung dieser Versorgungsform.

INDIZES:

Ästhetik, Komposit, minimalinvasiv, substanzerhaltend, Atraumatisch, Frontzahntrauma, Frontzahnrestauration, Kronenfraktur