Doros E..

ART DENT, Tom/Volume13; Numer/Number 3 (57), 2015: 187-190

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2015/3/187

VARIA

Nauka zarządzania emocjami i stresem w zawodzie lekarza stomatologa

Learning the emotions and stress management in dentist's profession

Ewa Doros1,A,B,C,D,E,F
1 certyfikowany coach EPC i trener biznesu

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 14.07.2015. Accepted: 27.07.2015. Published: 25.08.2015

Prawa autorskie do publikacji przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

STRESZCZENIE

Zarządzanie emocjami i stresem to umiejętność, która jest bardzo przydatna w zawodach medycznych. Profesja lekarza wiąże się z koniecznością radzenia sobie z wieloma stresującymi sytuacjami. Nie wszyscy są do tego właściwie przygotowani, co rodzi wiele problemów. Artykuł pokazuje, dlaczego nauka tej umiejętności jest ważna i jak może przebiegać.

SŁOWA KLUCZOWE:

coaching, emocje, gniew, stres, zarządzanie emocjami, zarządzanie stresem

SUMMARY

Emotions and stress management is a very useful skill in medical professions. The doctor's profession is connected with the necessity of coping with a lot of stressful situations. Not everyone is properly prepared to it which causes a lot of problems. The paper shows why learning this skill is important and how it can proceed.

KEY WORDS:

coaching, emotions, anger, stress, emotions management, stress management