Rondeau B..

ART DENT, Tom/Volume13; Numer/Number 4 (58), 2015: 231-237

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2015/4/231

PRACA POGLĄDOWA

Aparat Tandem (stały aparat ortodontyczny)

Tandem Appliance (fixed appliance)

Brock Rondeau1,E
1 International Board of Orthodontics, American Board of Craniofacial Pain, Academy of Clinical Sleep Disorders Disciplines, International Association for Orthodontics

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 10.06.2015. Accepted: 20.07.2015. Published: 20.10.2015
Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

STRESZCZENIE
Aparat Tandem (stały aparat ortodontyczny) jest najczęściej stosowany w celu niechirurgicznej korekty wad zgryzu klasy III szkieletowej z niedorozwojem szczęki i środkowego piętra twarzy na etapie uzębienia mieszanego.
SŁOWA KLUCZOWE:
stały aparat ortodontyczny, niedorozwój szczęki, wada zgryzu
SUMMARY
Tandem Appliance (fixed appliance) - most commonly used for nonsurgical correction of Skeletal Class III malocclusions with maxillary midface deficiencies in mixed dentition.
KEY WORDS:
fixed appliance, deficient maxillas, occlusal disturbance