Bromińska E..

ART DENT, Tom/Volume13; Numer/Number 4 (58), 2015: 238-241

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2015/4/238

PRACA POGLĄDOWA

Maska twarzowa - mechanizm działania, zastosowanie

Facemask - mechanism of action and using

Elżbieta Bromińska1,E,F
1 Indywidualna Praktyka Stomatologiczna, Wrocław

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 23.02.2015. Accepted: 20.06.2015. Published: 20.10.2015
Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

STRESZCZENIE
Wady klasy III mogą być kombinacją szkieletowych i zębowo-wyrostkowych zaburzeń. Uwzględnienie różnych składowych jest niezbędne do ustalenia przyczyn rozbieżności i podjęcia właściwego leczenia. W artykule szczegółowo omówiona została maska twarzowa - jej budowa, elementy zakotwienia, wpływu na organizm, a także osiągnięcia leczenia na podstawie piśmiennictwa.

SŁOWA KLUCZOWE:
maska twarzowa, terapia ortodontyczna, wady klasy III

SUMMARY
Class III malocclusion may be combinations of skeletal and dentoalveolar components. Consideration of the various components is essential so that the underlying cause of the discrepancy can be treated appropriately. This publication describes in details protraction facemask- its construction, anchorage and influence of human body, as well as achievements in orthodontics treatments based on written documentation.

KEY WORDS:
protraction facemask, orthodontics therapy, class III malocclusion