Turska-Malińska R., Matthews-Brzozowska T..

ART DENT, Tom/Volume13; Numer/Number 4 (58), 2015: 242-247

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2015/4/242

PRACA POGLĄDOWA

Otyłość a stan zdrowia jamy ustnej u dzieci i młodzieży z uwzględnieniem dysfunkcji górnych dróg oddechowych

Obesity and oral health in children and adolescents including upper airway disorders

Renata Turska-Malińska1,B,E,F, Teresa Matthews-Brzozowska1,A,D
1 Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Teresa Matthews-Brzozowska

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 23.08.2015. Accepted: 23.09.2015. Published: 20.10.2015
Prawa autorskie do publikacji przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA


STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono doniesienia autorów z różnych krajów dotyczące występowania próchnicy oraz urazów zębów, a także odmienności morfologii i funkcji tkanek miękkich w populacji dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością. Dokonano także przeglądu doniesień związanych z dysfunkcjami górnych dróg oddechowych, które mają udowodniony wpływ na morfologię części twarzowej czaszki i układu stomatognatycznego u dzieci z podwyższonym BMI. Przegląd publikacji sugeruje zarówno brak jak i wpływ otyłości na choroby zębów. Liczne prace z ostatnich dwudziestu lat jednoznacznie potwierdzają częstsze występowanie schorzeń dróg oddechowych u dzieci i młodzieży z otyłością.

SŁOWA KLUCZOWE:
dzieci, górne drogi oddechowe, nadwaga, otyłość, próchnica, urazy zębów

SUMMARY
In the present study we present results of worldwide investigations concerning dental caries and injuries as well as different morphology and function of soft oral tissues in the obese children and adolescents. The review of studies about upper airway disorders connected with proven craniofacial disharmony and impaired oral morphology in obese children is presented. Literature review suggests the lack or existing influence of obesity on dental tissue disorders. Numerous studies from the last two decades confirm higher prevalence of respiratory dysfunctions in obese children and adolescents.

KEY WORDS:
children, upper airway, overweight, obesity, dental caries, dental injuries