Rahnama M., Izdebski P., Jenda D..

ART DENT, Tom/Volume13; Numer/Number 4 (58), 2015: 248-250

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2015/4/248

OPIS PRZYPADKU

 

Zębiak złożony jako przyczyna zatrzymania zębów trzonowych w żuchwie – opis przypadku

Complex odontoma as a cause of impacted mandibular molars – case report

 

Mansur Rahnama1,A, Piotr Izdebski1,B,E, Dagmara Jenda1,E,F
1 Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 11.08.2015. Accepted: 25.08.2015. Published: 20.10.2015
Prawa autorskie do publikacji przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

 

STRESZCZENIE
Zębiaki to najczęściej występujące guzy zębopochodne. Ich przebieg jest z reguły bezobjawowy, a głównym objawem klinicznym rozwoju zębiaka są zaburzenia wyrzynania zębów stałych. Aby uzyskać wczesną diagnozę i zapobiec negatywnym skutkom, każdy przypadek braku zęba w łuku po okresie jego wyrzynania powinien podlegać kontroli radiologicznej. Celem pracy było przedstawienie opisu przypadku 15-letniej pacjentki, z zatrzymaniem dwóch stałych zębów trzonowych w żuchwie wywołanym obecnością zębiaka złożonego.

SŁOWA KLUCZOWE:
leczenie chirurgiczne, ząb zatrzymany, zębiak, zębiak złożony

SUMMARY
Odontomas are the most frequent odontogenic tumours. They are usually asymptomatic. Odontomas can be an obstruction for erruptin teeth. This is why, the main clinical symptom of odontoma is improper eruption of secondary dentition. If abnormalities in teeth eruption occur they should be radiologicaly examined in order to diagnose the reason of pathology. The aim of the study was to present case of 15-year-old female patient, who was treated at The Chair and Department of Oral Surgery Medical University of Lublin due to impaction of two permanent molars in mandible caused by complex odontoma.

KEY WORDS:
surgical treatment, impacted tooth, odontoma, complex odontoma