Tam C..

ART DENT, Tom/Volume13; Numer/Number 4 (58), 2015: 251-258

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2015/4/251

OPIS PRZYPADKU

 

Biomimikra przy użyciu modyfikowalnego, inteligentnego systemu kolorystycznego w przypadku leczenia po urazie

Biomimicry using a Modifiable, Intelligent Shading System in the placement of Direct Layered Composite Resin Veneers in a post-trauma case

 

Clarence Tam1
1 New Zealand Academy of Cosmetic Dentistry

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 31.08.2015. Accepted: 20.10.2015. Published: 20.10.2015
Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

 

STRESZCZENIE
Zastosowanie inteligentnego systemu kompozytowego, który pozwala na matematyczną modyfikację w trakcie zabiegu w przypadku zmiany koloru rdzenia, stanowiło w tym przypadku podstawę powodzenia. Możliwość odtworzenia utraconej objętości zęba, jego konturów i szczegółów optycznych przy użyciu jednego systemu, wyposażonego w mechanizmy ułatwiające pracę w przypadku nieoczekiwanych śródzabiegowych wyzwań estetycznych, czyni z materiału Amaris naprawdę nowoczesny, doskonały materiał kompozytowy i podstawowe narzędzie w arsenale nowoczesnego, zachowawczego dentysty prowadzącego leczenie estetyczne.

SŁOWA KLUCZOWE:
biomimikra, efekt czynnościowy i estetyczny, inteligentny kolornik, matematyczna modyfikacja

SUMMARY
The use of an intelligent composite system that allows mathematical modifiability as core shade changes intraoperatively was crucial to the success of this case. The ability to recreate lost tooth volume, contours and optical nuances using a single system with the brains to help you through unexpected esthetic intraoperative hurdles really does make Amaris a modern supercomposite and a key instrument in the modern, conservative esthetic dentist’s arsenal.

KEY WORDS:
biomimicry, functional and ultraesthetic, intellligent shade concept, mathematical modifiability