Janowska U.

ART DENT, Tom/Volume14; Numer/Number 2 (60), 2016: 97-104

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2016/2/97

PRACA POGLĄDOWA

Zastosowanie wycisków optycznych w stomatologii

The use of optical impressions in dentistry

Urszula Janowska1,A,B,D,E,F

1 Centrum Stomatologii Classic, Białystok

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 12.02.2016. Accepted: 11.03.2016. Published: 21.04.2016
Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA
Kontakt z autorem: Centrum Stomatologii Classic, ul. Sienkiewicza 81/3, 15-005 Białystok, tel. +48 607 210 070, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Janowska U: Zastosowanie wycisków optycznych w stomatologii. Art Dent 2016,60,97-104.


STRESZCZENIE
Cyfrowe odwzorowanie warunków anatomicznych jamy ustnej może odbywać się pośrednio przez zastosowanie skanerów laboratoryjnych, które skanują konwencjonalne wyciski lub odlane z nich gipsowe modele. Ta metoda niesie ze sobą ryzyko powielania błędów powstałych na etapie wykonywania wycisków i modeli. Postępowaniem, które pozwala uniknąć tego typu sytuacji, jest wykonanie wycisku optycznego, zwanego też wyciskiem wirtualnym, cyfrowym, elektronicznym, przy zastosowaniu skanera wewnątrzustnego. W niniejszym artykule opisano technikę bezpośredniego skanowania obszaru jamy ustnej i cyfrowej rejestracji zwarcia. Omówiono korzyści wynikające z zastosowania wycisków wirtualnych oraz porównano je z konwencjonalnymi. Przeanalizowano możliwości zastosowania skanowania wewnątrzustnego w różnych dziedzinach stomatologii, tj. w protetyce stomatologicznej, ortodoncji, chirurgii ortognatycznej i implantologii. Opisane zostały wybrane skanery wewnątrzustne: LAVA C.O.S. (3M ESPE), TRIOS (3Shape), Cerec Omnicam (Sirona) i PlanScan (Planmeca).

SŁOWA KLUCZOWE: wycisk cyfrowy, wycisk optyczny, wycisk wirtualny, skaner wewnątrzustny

SUMMARY
Digital mapping of anatomical conditions of the oral cavity may be conducted indirectly with the use of laboratory scanners that scan conventional impressions or master casts that have been poured out of these impressions. This method bears the risk of repeating errors that took place while making impressions and master casts. It is possible to avoid such situation by making digital impression, also called virtual impression, digital impression, and electronic impression, while using intraoral scanner. The following article describes the techniques of scanning directly the oral cavity and of digital bite registration. Furthermore, the advantages of using virtual impression have been highlighted. Moreover, this method has been compared with other, conventional ways. In addition, the possibilities to use intraoral scanner in various fields of dentistry, i.e. in dental prosthetics, orthodontics, orthognathic surgery and implantology have been analyzed. Finally, several chosen intraoral scanners have been described: LAVA C.O.S. (3M ESPE), Trios (3Shape), Cerec Omnicam (Sirona) and PlanScan (Planmeca).

KEY WORDS: digital impression, optical impression, virtual impression, intraoral scanner