Cudziło D, Pałczyńska D, Matthews-Brzozowski A 

ART DENT, Tom/Volume14; Numer/Number 3(61), 2016:131-137

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2016/3/131

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Kubala et al. 

ART DENT, Tom/Volume14; Numer/Number 3(61), 2016:138-143

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2016/3/138

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Niekra M et al. 

ART DENT, Tom/Volume14; Numer/Number 3(61), 2016:144-148

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2016/3/144

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Lott KR 

ART DENT, Tom/Volume14; Numer/Number 3(61), 2016:149-154

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2016/3/149

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Husky A 

ART DENT, Tom/Volume14; Numer/Number 3(61), 2016:155-161

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2016/3/155

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Beal KE

ART DENT, Tom/Volume14; Numer/Number 3(61), 2016:162-167

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2016/3/162

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Manhart J 

ART DENT, Tom/Volume14; Numer/Number 3(61), 2016:168-175

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2016/3/168

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Sieger A, Janocha-Ziemba I

ART DENT, Tom/Volume14; Numer/Number 3(61), 2016:176-180

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2016/3/176

Streszczenie Pełna wersja artykułu

ART DENT, Tom/Volume14; Numer/Number 3(61), 2016:181-184

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2016/3/181

Streszczenie Pełna wersja artykułu

ART DENT, Tom/Volume14; Numer/Number 3(61), 2016:185-186

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2016/3/185

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Doros E 

ART DENT, Tom/Volume14; Numer/Number 3(61), 2016:187-190

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2016/3/187

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Pytlarz M 

ART DENT, Tom/Volume14; Numer/Number 3(61), 2016:191-195

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2016/3/191

Streszczenie Pełna wersja artykułu