Beal KE

ART DENT, Tom/Volume14; Numer/Number 3(61), 2016:162-167

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2016/3/162

PRACA POGLĄDOWA

Szybka porada ortodontyczna

Ortho Quick Tip

Kimberly Edwards Beal1,E,F

1 American Association of Orthodontists, Continental Orthodontic Study Club, American Dental Association, National Dental Association

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 15.06.2016. Accepted: 30.06.2016. Published: 16.08.2016
Prawa autorskie przekazane Wydawnictwu AS MEDIA

Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Beal KE: Szybka porada ortodontyczna, Art Dent 2016,61,162-167.

STRESZCZENIE
Jako ortodontka, współpracująca z ogólnie praktykującymi lekarzami dentystami oraz pedodontami, mam możliwość wspólnie z kolegami brać udział w leczeniu przypadków interdyscyplinarnych. Udzielamy sobie nawzajem kredytu zaufania i cieszymy się z wygody takiego postępowania. Ja odnoszę korzyść z takiego rozwiązania, ponieważ mogę na bieżąco śledzić główne trendy w stomatologii ogólnej i dziecięcej. Mam też wiele możliwości diagnostycznych i luksus dalszej obserwacji postępów czynionych przez pacjentów, nawet jeśli nie zdecydują się na leczenie ortodontyczne.

SŁOWA KLUCZOWE: leczenie interdyscyplinarne, leczenie ortodontyczne, zęby zatrzymane/zęby nie wyrznięte

SUMMARY
As an orthodontist that practices with general dentists and pediatric dentists, I have the opportunity to collaborate with my colleagues on multi-disciplinary cases. We give each other credit for these ,,CE moments” and appreciate the privilege of convenience that we enjoy. I have benefited because of the opportunity to remain current on the prevailing trends in general and pediatric dentistry. In addition, I have many diagnostic opportunities and the luxury of following the patient’s progress – even if they choose not to have orthodontic treatment.

KEY WORDS: interdisciplinary treatment, orthodontic treatment, impacted teeth/pulpless teeth