Rudle C 

ART DENT, Tom/Volume14; Numer/Number 4(62), 2016:199-209

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2016/4/199

PRACA POGLĄDOWA

Leczenie endodontyczne w sposób przewidywalny

Predictably Successful Endodontics

Cliff Rudle1,E,F

1 Katedra Endodoncji Uniwersytet Loma Linda, Uniwersytet Kalifornijski, Los Angeles, Uniwersytet Kalifornijski, San Francisco, Katedra Endodoncji, University of the Pacific, School of Dentistry.

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 12.04.2016. Accepted: 15.04.2016. Published: 24.10.2016
Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Rudle C: Leczenie endodontyczne w sposób przewidywalny. Art Dent 2016,62,199-209.

STRESZCZENIE
Cliff Ruddle przedstawia, w jaki sposób skuteczne leczenie endodontyczne i koncepcja endodoncji minimalnie inwazyjnej mogą być ze sobą komplementarne. Poniższy artykuł skupia się na współczesnych koncepcjach tworzenia dostępu do jamy zęba oraz kształtowania kanałów w kontekście podstawowych celów leczenia endodontycznego, bilansowanych przez założenia endodoncji minimalnie inwazyjnej.

SŁOWA KLUCZOWE:
endodoncja minimalnie inwazyjna, kształtowanie systemu korzeniowego, leczenie endodontyczne, ochrona miazgi, wypełnianie kanału

SUMMARY
Cliff Ruddle discusses how predictably successful endodontics and minimally invasive endodontics can work alongside each other. This article will focus on the current concepts for cutting access cavities and shaping canals in the context of balancing the endodontic objectives with the concept of MIE.

KEY WORDS:
minimally invasive endodontics, shaping of the canal system, endodontic treatment, pulp protection, canal filing