Krishnan B 

ART DENT, Tom/Volume14; Numer/Number 4(62), 2016:223-234

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2016/4/223

OPIS PRZYPADKU

Krótkotrwałe leczenie ortodontyczne – przegląd

Short-term orthodontics – an overview

Biju KrishnanE,F

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 17.03.2016. Accepted: 30.06.2016. Published: 24.10.2016
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA

Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Krishnan B: Krótkotrwałe leczenie ortodontyczne – przegląd, Art Dent 2016,62,223-234.

STRESZCZENIE
Krótkotrwałe leczenie ortodontyczne, lub leczenie ortodontyczne skoncentrowane na kosmetyce, można zdefiniować jako takie leczenie ortodontyczne, którego głównym celem jest ustawienie zębów w strefie estetycznej, które nie ma niekorzystnego wpływu na zwarcie i może zostać ukończone w czasie poniżej dziewięciu miesięcy. Biju Krishnan z Lubiju wskazuje, jak potężnym narzędziem jest krótkotrwałe leczenie ortodontyczne w stomatologii kosmetycznej.
 

SŁOWA KLUCZOWE:
leczenie ortodontyczne, redukcja powierzchni interproksymalnych, stomatologia estetyczna

SUMMARY
Short-term orthodontics, or cosmetically-focused orthodontics can be defined as orthodontic treatment that focuses on the alignment of teeth in the aesthetic zone; has no detrimental effect on the occlusion, and can be completed in less than nine months. Biju Krishnan of Lubiju, explains how short-term orthodontics is a very powerful tool in cosmetic dentistry.

KEY WORDS:
orthodontic treatment, interproximal reduction, esthetic dentistry