Lam A 

ART DENT, Tom/Volume14; Numer/Number 4(62), 2016:235-239

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2016/4/235-239

OPIS PRZYPADKU

Idealne połączenie

The Perfect Combination

Anthony Lam1,E

1 Guy's Hospital, Londyn

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 10.05.2016. Accepted: 20.06.2016. Published: 24.10.2016
Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Lam A: Idealne połączenie, Art Dent 2016,62,235-239.

STRESZCZENIE

Anthony Lam przedstawia trzy przypadki leczenia ortodontycznego, prezentując na ich podstawie, co można zrobić, aby spełnić zarówno oczekiwania czynnościowe, jak i estetyczne.

SŁOWA KLUCZOWE:
aparaty stałe, leczenie ortodontyczne, stripping, wady zgryzu

SUMMARY
Anthony Lam presents an overview of three orthodontic cases to show what can be done to meet both function and aesthetic expectations.

KEY WORDS:
fixed braces, orthodontic treatment, stripping, malocclusion