Doshi R 

ART DENT, Tom/Volume14; Numer/Number 4(62), 2016:240-248

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2016/4/24

OPIS PRZYPADKU

 

Licówki bezpreparacyjne i Ultrathin. Rahul Doshi omawia bardzo cienkie indywidualne licówki ceramiczne, dające efekt pięknego kształtu

No preparation and Ultrathin veneers. Rahul Doshi discusses the extra-thin custom ceramic shells that produce a beautifully crafted result

 

Rahul Doshi1,E,F

1 Perfect Smile Advanced Training Institute, Hertford, Wielka Brytania
Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 17.05.2016. Accepted: 30.06.2016. Published: 24.10.2016
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA

Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Doshi R: Licówki bezpreparacyjne i Ultrathin, Art Dent 2016,62,240-248.

 

STRESZCZENIE
W ciągu ostatnich 15 lat postęp i ewolucja w dziedzinie adhezji chemicznej i technologii ceramicznej okazały się być wstępnym katalizatorem prowadzącym do rewolucji w postaci uzupełnień wykonywanych bez preparacji lub z minimalną preparacją. Podstawowe założenia, wykorzystane po raz pierwszy w latach 80. XX wieku, obejmują wytrawianie kwasem fluorowodorowym, aplikację środka sprzęgającego – silanu, a następnie zastosowanie cementów na bazie żywic. Te wszystkie kroki utorowały drogę do wykonywania bardzo cienkich, indywidualnych licówek ceramicznych, znanych jako licówki Ultrathin.

SŁOWA KLUCZOWE:
licówki, odbudowa minimalnie inwazyjna, uzupełnienia tymczasowe, wax-up

SUMMARY
In the last 15 years the advancement and evolution of chemical bonding and ceramic technology has proved to be the initial catalyst for the no preparation/minimal preparation revolution. The basic concepts, which were first used in the 1980s, include hydrofluoric acid etching, silane coupling agent application, and the use of resin cements, all of which have paved the way for the production of extra-thin custom ceramic shells otherwise known as Ultrathin veneers.

KEY WORDS:
veneers, minimally invasive restorations, provisionals, wax-up