Arnosti F et al. 

ART DENT, Tom/Volume15; Numer/Number 1(63), 2017:4-19

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2017/1/4

PRACA POGLĄDOWA 

Etapy przeprowadzania minimalnie inwazyjnej odbudowy zębów dotkniętych erozją i abrazją w oparciu o technikę CAD/CAM, z wykorzystaniem ceramiki na bazie dwukrzemianu litu wzmocnionego tlenkiem cyrkonu (Suprinity®) oraz ceramiki w postaci sieci infiltrowanej polimerami (Enamic®) 

Workflow of a CAD/CAM-based, minimally invasive rehabilitation of a mixed erosion and abrasion denture using zirconia-reinforced lithiums ilicate ceramic (Suprinity) and a polymer-infiltrated ceramic-network (Enamic®) 

Fabian Arnosti1,A,B,E,F,G, Jakob Koschdon1,A,B,E,F,G, Leonhard Koschdon2,A,E, Vanessa Werth1,A,E, Rüdiger Junker1,A,E

1 Department of Dental Prosthodontics and Biomaterials, University of Dental Medicine and Oral Health, Danube Private University, Krems, Austria
2 Praktyka prywatna Neu-Isenburg, Oral Surgery, Aesthetics and Orthodontics, Robert-och-Straße 5, 63263 Neu-Isenburg, Niemcy

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 26.10.2016. Accepted: 01.02.2017. Published: 20.02.2017
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA

Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Arnosti F, Koschdon J, Koschdon L, Werth V, Junker R: Etapy przeprowadzania minimalnie inwazyjnej odbudowy zębów dotkniętych erozją i abrazją w oparciu o technikę CAD/CAM, z wykorzystaniem ceramiki na bazie dwukrzemianu litu wzmocnionego tlenkiem cyrkonu (Suprinity®) oraz ceramiki w postaci sieci infiltrowanej polimerami (Enamic®); Art Dent 2017,63,4-19. 

STRESZCZENIE
Przez wiele lat zainteresowanie starciem zębów było stosunkowo niewielkie. Jednak znaczenie leczenia starcia zębów dla stomatologii przyszłości znacznie wzrasta. Obecnie ważne jest, aby lekarz praktyk zwracał uwagę na starcia zębów, aby mógł zapewnić pacjentowi ich długoterminowe zdrowie. Celem niniejszego artykułu jest zmodyfikowanie będącej naszą inspiracją Techniki Trójetapowej, opisanej w roku 2008, przy wykorzystaniu technologii projektowania wspomaganej komputerowo (CAD/CAM) na modelu roboczym własnej produkcji.

SŁOWA KLUCZOWE:
CAD/CAM, ceramika na bazie dwukrzemianu litu wzmocnionego tlenkiem cyrkonu, ceramika w postaci sieci infiltrowanej polimerem, starcie zębów, technika trójetapowa, wysokość zwarcia

SUMMARY
For many years the interest of tooth wear was very small compared to clinical dental practice. Hence, treatment of tooth wear has gained significantly higher attention for future dentistry. Nowadays, as a clinician, it is important to recognize tooth wear, to guarantee the long-term health of the patients' dentitions. Inspired by the Three-Step Technique, published in 2008, it is the aim of the following paper to modify this technique by using a computer-aided design/computer-aided manufacturing (CAD/CAM) workflow on a self developed working model.

KEY WORDS:
CAD/CAM, zirconia-reinforced lithium silicate ceramic, polymer-infiltrated ceramic-network, tooth wear, three-step-technique, vertical dimension of occlusion