Jamróz-Wilkońska L et al. 

ART DENT, Tom/Volume15; Numer/Number 1(63), 2017:32-41

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2017/1/32

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Diastema – wielodyscyplinarne zagadnienie – przegląd piśmiennictwa i opis przypadku. Część I

Diastema – multidisciplinary issue– literature review and case report. Part I

Lidia Jamróz-Wilkońska1,A,B,D,E,F, Mariusz Świerk2,A,B,D,E,F, Katarzyna Becker2,A,D,E, Wojciech Wilkoński3,A,D,E, Maria Chomyszyn-Gajewska4,A,D,E

1 Prywatny Gabinet Stomatologiczny, Wadowice
2 Poliklinka Polmedico Pod Szyndzielnią, Bielsko-Biała
3 Dział Badawczy Polskiego Towarzystwa Endodontycznego
4 Katedra i Zakład Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej IS UJCM

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 04.02.2017. Accepted: 10.02.2017. Published: 20.02.2017
Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Jamróz-Wilkońska L, Świerk M, Becker K, Wilkoński W, Chomyszyn-Gajewska M: Diastema – wielodyscyplinarne zagadnienie – przegląd piśmiennictwa i opis przypadku. Część I; Art Dent 2017,63,32-41.

STRESZCZENIE
Obecność diastemy jest ważnym czynnikiem determinującym estetykę uśmiechu. Etiologia wady jest złożona, przez co sukces terapeutyczny wymaga wnikliwej diagnostyki oraz ścisłej współpracy między ortodontą a periodontologiem. Istnieją zróżnicowane opinie na temat powstawania diastemy oraz sposobów jej leczenia. O ile zdiagnozowanie diastemy nie jest trudne, o tyle zaplanowanie leczenia jest skomplikowane i wymaga przeprowadzenia wielu badań oraz określenia przyczyny powstania wady. Aby osiągnąć optymalne wyniki terapeutyczne często konieczna jest ścisła współpraca lekarza ortodonty oraz periodontologa. Nieuwzględnienie wszystkich aspektów dotyczących diagnostyki i leczenia może uniemożliwić osiągnięcie zadowalających i stabilnych efektów leczniczych. 

SŁOWA KLUCZOWE:
diastema, leczenie ortodontyczne, wędzidełko

ABSTRACT
Diastema is an important factor that has influence on smile esthetics. Etiology of that anomaly is multifacated thus achiving therapeutic success needs detailed diagnosis and thight cooperation between orthodontist and periodontologist. Nowadays exist a few different views of development and treatment of diastema. The treatment plan should be based on etiology, so the detailed examination is crucial. In order to achieve therapeutic success thight cooperation between orthodontist and periodontologist is needed. Whitout concerning both diagnostic and therapeutic aspects, the treatment can lead to unsatisfactory and unstable results. 

KEY WORDS:
diastema, orthodontic treatment, frenulum