Rahnama M et al. 

ART DENT, Tom/Volume15; Numer/Number 1(63), 2017:62-65

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2017/1/62

OPIS PRZYPADKU

Choroba kociego pazura – opis przypadku

Cat scratch disease – case report

Mansur Rahnama1,A,B,D,G, Łukasz Czupkałło1,C,D,E, Dominik Kiełbowicz1,B,D,E, Katarzyna Wieczorek1,D,E,F, Katarzyna Strzelczyk1,D,E,F

1 Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej UM w Lublinie, Kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej w Lublinie: prof. zw. dr hab. n. med. Mansur Rahnama

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 19.12.2016. Accepted: 01.02.2017. Published: 20.02.2017
Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Rahnama M, Czupkallo Ł, Kiełbowicz D, Wieczorek K, Strzelczyk K: Choroba kociego pazura – opis przypadku; Art Dent 2017,63,62-65.

STRESZCZENIE
Choroba kociego pazura (Catscratch disease-CSD), znana również jako gorączka kociego pazura lub podostre miejscowe zapalenie węzłów chłonnych szyi, jest infekcją bakteryjną szczepu Bartonella henselae, która jest uważana za główny czynnik etiologiczny u człowieka. CSD jest jedną z najczęstszych przyczyn przewlekłego zapalenia węzłów chłonnych u dzieci i młodzieży. Pacjenci z CSD w wywiadzie podają najczęściej epizod zadrapania lub ugryzienia przez kota. Początkowym objawem jest powstawanie grudki w miejscu ugryzienia lub zadrapania, a następnie powiększenie pojedynczego regionalnego węzła chłonnego w ciągu 1-2 tygodni. U części pacjentów choroba ustępuje samoistnie w ciągu 2-4 miesięcy.

SŁOWA KLUCZOWE:
Bartonella henselae, choroba kociego pazura, zapalenie węzłów chłonnych

ABSTRACT
Cat-scratch disease (CSD), also known as cat-scratch fever and subacute regional cervical lymphadenitis, is an infection caused by the bacterial strain of Bartonella henselae which is considered the principal etiological agent in humans. CSD is a one of the most common causes for chronic lymphadenitis in children and adolescents. During interviews, the patients with CSD most frequently have a history of sustaining a scratch or a bite from a cat. The initial symptom is formation of papule at the site of a scratch or bite, which is followed by swelling of solitary regional lymph node within 1-2 weeks. In part of patients, the disease resolves spontaneously within 2-4 months.

KEY WORDS:
Bartonella henselae, Cat scratch disease, adenitis