Jedliński M et al. 

ART DENT, Tom/Volume15; Numer/Number 3(65), 2017:150-155

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2017/3/150

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Nikiel K et al. 

ART DENT, Tom/Volume15; Numer/Number 3(65), 2017:156-167

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2017/3/156

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Szyndel J et al. 

ART DENT, Tom/Volume15; Numer/Number 3(65), 2017:168-173

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2017/3/168

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Skomro et al. 

ART DENT, Tom/Volume15; Numer/Number 3(65), 2017:174-178

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2017/3/174

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Kula Z 

ART DENT, Tom/Volume15; Numer/Number 3(65), 2017:179-181

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2017/3/179

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Rahnama M et al. 

ART DENT, Tom/Volume15; Numer/Number 3(65), 2017:192-195

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2017/3/192

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Okoń A, Makowska-Kaczmarska M 

ART DENT, Tom/Volume15; Numer/Number 3(65), 2017:196-201

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2017/3/196

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Schweiger J, Güth JF, Timpl J 

ART DENT, Tom/Volume15; Numer/Number 3(65), 2017:202-207

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2017/3/202

Streszczenie Pełna wersja artykułu