Szyndel J et al. 

ART DENT, Tom/Volume15; Numer/Number 3(65), 2017:168-173

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2017/3/168

PRACA POGLĄDOWA

Najczęstsze zabiegi operacyjne z zakresu chirurgii ortognatycznej

Most common procedures in orthognathic surgery


Jerzy Szyndel1,A,B,E,F, Dorota Margula-Jaśkowska1,A,B,E,F, Tomasz Smektała1,E,F, Katarzyna Sporniak-Tutak1,E,F
1 Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 10.06.2017. Accepted: 31.07.2017. Published: 25.08.2017
Prawa autorskie przekazane Wydawnictwu AS MEDIA
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Szyndel J, Margula-Jaśkowska D, Smektała T, Sporniak-Tutak K: Najczęstsze zabiegi operacyjne z zakresu chirurgii ortognatycznej; Art Dent 2017,65,168-173.

STRESZCZENIE
Po zakończeniu etapu diagnostyki oraz zaplanowaniu przesunięć szczęki i żuchwy w oparciu o modele, analizę rysów twarzy i zdjęcia RTG chirurg może przystąpić do zabiegu operacyjnego. W zależności od wady, typu zabiegu i indywidualnego planu leczenia etap chirurgiczny może być wykonany przed lub w trakcie leczenia aparatem stałym oraz może być przeprowadzony jako jeden lub kilka zabiegów. Chirurgia ortognatyczna jest też ważnym elementem wielospecjalistycznego leczenia rozszczepów i wad syndromicznych, jednak tematyka ta wykracza poza zakres niniejszego opracowania. W poniższym artykule zostaną przedstawione w zarysie najczęściej przeprowadzane zabiegi z zakresu chirurgii ortognatycznej.

SŁOWA KLUCZOWE: BSSO, chirurgia ortognatyczna, dystrakcja, genioplastyka, osteotomia

ABSTRACT
After diagnostic phase is completed and treatment plan based on model analysis, clinical and radiological assessment is set, a surgical procedure can be performed. Depending on skeletal deformity, treatment plan and surgery itself, patient is operated prior to or during orthodontic treatment in one or multiple procedures. Orthognathic surgery is also important part of cleft palate and craniofacial syndromes treatment. However, aim of this article is to present most common orthognathic procedures only.

KEY WORDS: BSSO, orthognathic surgery, distraction, genioplasty, osteotomy