ART DENT, Tom/Volume15; Numer/Number 5(66), 2017:274-275

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2017/4/274

SPRAWOZDANIE

10 lat minęło, jak jeden dzień...

Rok 2017 był dla Forum Dentysty Praktyka rokiem wyjątkowym. Dokładnie 10 lat temu, 10 lutego 2008 roku w Łodzi, zorganizowane zostało pierwsze sympozjum pod szyldem Forum. Ówczesne wykłady prowadzone przez prof. Stefana Barona, dr. Marka Bladowskiego oraz Elżbietę i Arkadiusza Krężlików przyciągnęły do Centrum Konferencyjnego Instytutu Europejskiego 113 zainteresowanych lekarzy, a w całym 2008 roku, w 9 sympozjach uczestniczyło ponad 800 dentystów.