Grammatopoulos E 

ART DENT, Tom/Volume15; Numer/Number 5(66), 2017:266-273

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2017/4/266

OPIS PRZYPADKU

Leczenie stałymi lingwalnymi aparatami Incognito

IncognIto lIngual fIxed applIance treatment


Ektor GrammatopoulosE

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 30.09.2017. Accepted: 30.10.2017. Published: 24.11.2017
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Grammatopoulos E: Leczenie stałymi lingwalnymi aparatami Incognito; Art Dent 2017,66,266-273.

Streszczenie
Doktor Ektor Grammatopoulos opisuje przypadek pacjentki z łagodnym wydłużeniem połowy żuchwy i asymetrią.

Słowa kluczowe: aparaty stałe, chirurgia ortognatyczna, leczenie ortodontyczne, osteotomia, retencja

Summary
Dr. Ektor Grammatopoulos describes the case for a patient with mild hemi-mandibular elongation and asymmetry.

Key words: fixed braces, orthognathic surgery, orthodontic treatment, osteotomy, retention