Paolantoni G 

ART DENT, Tom/Volume15; Numer/Number 5(66), 2017:250-261

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2017/4/250

OPIS PRZYPADKU

Interdyscyplinarne podejście do odbudowy z wykorzystaniem licówek ceramicznych

Interdisciplinary Approach to a Rehabilitation with Ceramic Veneers

Guerino Paolantoni1,E
1 Societa Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP)

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 08.07.2017. Accepted: 30.08.2017. Published: 24.11.2017
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Paolantoni G: Interdyscyplinarne podejście do odbudowy z wykorzystaniem licówek ceramicznych; Art Dent 2017,66,250-261.

Streszczenie
Odbudowa zębów w odcinku przednim wymaga szczególnej uwagi. Liczne i dobrze znane czynniki odróżniają odbudowę w odcinku przednim, o dużym znaczeniu estetycznym od rekonstrukcji bocznych odcinków łuków zębowych. Musimy w związku z tym uwzględnić kilka aspektów, które dotyczą nie tylko czysto obiektywnej oceny problemu, jaki występuje u pacjenta, ale także głębokiego zrozumienia oczekiwań osoby, która zgłasza się w celu leczenia.

Słowa kluczowe: licówki ceramiczne, mock-up, osteoplastyka, osteotomia, wax-up

Summary
Dealing with a rehabilitation in the anterior area requires considerable technical attention. The elements that distinguish the rehabilitation of an area of high aesthetic value compared to others, for example the lateral posterior sectors of the dental arches, are various and well encoded. We must therefore consider several aspects that concern not only a pure objective assessment of the problem which is afflicting the patient, but also a deep understanding of the expectations of the person who is requesting our therapeutic intervention.

Key words: ceramic veneers, mock-up, osteoplasty, osteotomy, wax-up