Temperani M, Argentino F 

ART DENT, Tom/Volume15; Numer/Number 5(66), 2017:238-249

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2017/4/238

OPIS PRZYPADKU

Uzupełnienia bezmetalowe w odcinku przednim

Metal-free Anterior Restoration

Michele TemperaniE, Francesco ArgentinoE

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 10.04.2017. Accepted: 23.05.2017. Published: 24.11.2017
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA
Cytowanie: Należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Temperami M, Argentino F: Uzupełnienia bezmetalowe w odcinku przednim: Art Dent 2017,65,238-249.

Streszczenie
W przypadku odbudowy siekaczy centralnych szczęki – najbardziej widocznych zębów – ich projekt może stanowić szczególnie duże wyzwanie. W przedstawionym przypadku Michele Temperani i dr Francesco Argentino demonstrują, jak niewielka korekta może zmienić wygląd pacjenta i wpłynąć na to, jak jest odwzorowany jego charakter.

Słowa kluczowe: odbudowa kompozytowa, odcinek przedni, stomatologia estetyczna, uzupełnienia tymczasowe

Summary
When restoring upper central incisors, tooth design can be particularly challenging for these most visible of teeth. In this case, Michele Temperani and Dr. Francesco Argentino demonstrate how a minor correction can change a patient’s appearance and have an impact on how their character is perceived.

Key words: composite restoration, anterior region, esthetic dentistry, temporary restauration