Anand S, Bhabra K 

ART DENT, Tom/Volume15; Numer/Number 5(66), 2017:230-233

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2017/4/230

PRACA POGLĄDOWA

Pięć najważniejszych porad w leczeniu dzieci

Five top tips for treating children

Shivana Anand1,E, Komal BhabraE
1 Harley St Dental Studio, Londyn

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 08.08.2017. Accepted: 08.11.2017. Published: 24.11.2017
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Anand S, Bhabra K: Pięć najważniejszych porad w leczeniu dzieci; Art Dent 2017,66,230-233.

Streszczenie
Leczenie dzieci albo się kocha, albo uznaje za wyzwanie. Zawsze może to być jednak jedna z najbardziej satysfakcjonujących dziedzin stomatologii. Gdybyśmy dostawały jednego pensa za każdą historię „najgorszego doświadczenia dzieciństwa....” byłybyśmy milionerkami. Mówiąc zaś poważnie, to ogromnie ważne, aby dziecku w młodym wieku przedstawić i wyrobić w nim pozytywny obraz stomatologii. Wierzymy, że dzieciom należy przedstawiać stomatologię w pozytywnym świetle, tak aby zapewnić, że przez resztę życia będą kontynuować dobre zachowania z zakresu zdrowia jamy ustnej.

Słowa kluczowe: dzieci, edukacja, motywacja, pedodoncja, psychostomatologia, rodzice, stomatologia dziecięca

Summary
You either love them or find them challenging, but treating children can be one of the most rewarding aspects of dentistry. For every penny that we have heard had the worst experience as a child ...' we would all be millionaires. On a serious note, it is vital to portray a positive image of dentistry to a child at an early age. We believe that the image of dentistry for children needs to be presented in a positive light in order to ensure continuing good oral health through their life.

Key words: children, education, motivation, paedodontics, psychostomatology, parents, paediatric dentistry