Talmont J 

ART DENT, Tom/Volume16; Numer/Number 1(67), 2018:58-64

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2018/1/58

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Protezy overdenture z elementami precyzyjnymi oparte na resztkowym uzębieniu – przegląd piśmiennictwa

Overdentures with precision elements based on partially edentulous (residual dentition) - review of literature

Justyna Talmont1,A,B,E,F
1 Poradnia Protetyki MCS, Warszawa, Kierownik Specjalizacji lek. stom. Urszula Kryla

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 20.11.2017. Accepted: 12.12.2017. Published: 15.02.2018
P rawa autorskie przekazane Wydawnictwu AS MEDIA
Kontakt z autorem: ul. Olbrachta 23B/64, 01-102 Warszawa, tel. +48 694 216 825, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Talmont J: Protezy overdenture z elementami precyzyjnymi oparte na resztkowym uzębieniu – przegląd piśmiennictwa; Art Dent 2018,67,58-64.

STRESZCZENIE
W artykule zwrócono uwagę na zmiany fizjologiczne i patologiczne zachodzące w jamie ustnej osób starszych. Zwrócono uwagę, że zęby z wydłużoną koroną kliniczną i o ograniczonej powierzchni ozębnej, pomimo braku kwalifikacji do protez stałych lub ruchomych protez ozębnowych, można zeszlifować i wykorzystać do zamontowania elementów precyzyjnych i wykonania protez overdentures wspartych na nich. Przedstawiono różne przykłady protez OVD opartych na resztkowym uzębieniu pacjenta ze szczególnym uwzględnieniem systemu koron teleskopowych. Zwrócono uwagę na wady i zalety poszczególnych protez overdenture. Zaprezentowano także podstawowy zakres postępowania klinicznego z protezami OVD.
SŁOWA KLUCZOWE: korony teleskopowe, protezy OVD, protezy overdenture, uzębienie resztkowe

SUMMARY
The article presents the physiological and pathological changes occurring in the oral cavity of the elderly. It has been pointed out that teeth with elongated clinical crowns and limited periodontal surfaces, despite the lack of qualifications for fixed dentures and partial removal periodontal dentures, can be sanded and used to install precision components and overdentures supported on them. Various examples of OVD dentures based on partially edentulous (residual dentition) patients are presented, with particular reference to the telescopic crown system. Attention is drawn to the advantages and disadvantages of this type of solutions. The basic scope of clinical trials with OVD prostheses is also presented. 

KEY WORDS: telescopic crowns, OVD, overdentures, partially edentulous