Ramírez GJCH

ART DENT, Tom/Volume16; Numer/Number 3(69), 2018:140-149

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2018/3/140

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Dmochowska–Lisak K et. al. 

ART DENT, Tom/Volume16; Numer/Number 3(69), 2018:150-160

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2018/3/150

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Strzelecka P et al. 

ART DENT, Tom/Volume16; Numer/Number 3(69), 2018:161-167

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2018/3/161

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Talmont J, Dziubińska-Henne A 

ART DENT, Tom/Volume16; Numer/Number 3(69), 2018:168-176

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2018/3/168

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Warzeńczyk A, Kwaśniewska A, Brus-Sawczuk K  

ART DENT, Tom/Volume16; Numer/Number 3(69), 2018:177-185

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2018/3/177

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Bessant S 

ART DENT, Tom/Volume16; Numer/Number 3(69), 2018:186-192

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2018/3/186

Streszczenie Pełna wersja artykułu

Jamróz-Wilkońska L 

ART DENT, Tom/Volume16; Numer/Number 3(69), 2018:201

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2018/3/201

Streszczenie Pełna wersja artykułu