Warzeńczyk A, Kwaśniewska A, Brus-Sawczuk K  

ART DENT, Tom/Volume16; Numer/Number 3(69), 2018:177-185

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2018/3/177

OPIS PRZYPADKU

Pourazowe uszkodzenie zębów siecznych szczęki – prezentacja przypadku klinicznego

Post-traumatic injury of upper incisors - clinical case presentation

Aleksandra Wawrzeńczyk1,E,F, Agnieszka Kwaśniewska1,E,F, Katarzyna Brus-Sawczuk1,E,F
1 Zakład Stomatologii Zintegrowanej WUM, Kierownik: dr hab. n. med. Izabela Strużycka
Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 08.04.2018. Accepted: 06.05.2018. Published: 10.08.2018
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA
Kontakt z autorem: dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk, Zakład Stomatologii Zintegrowanej WUM, ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Warzeńczyk A, Kwaśniewska A, Brus-Sawczuk K: Pourazowe uszkodzenie zębów siecznych szczęki – prezentacja przypadku klinicznego; Art Dent 2018,69,177-185.

*Leczenie zostało przeprowadzone przez studentki V roku stomatologii WUM pod nadzorem dr n. med. Katarzyny Brus-Sawczuk, w ramach konkursu „W przypadku stomatologii – wiedza w praktyce”

STRESZCZENIE
Dwudziestotrzyletni pacjent został skierowany do kliniki uniwersyteckiej przez lekarza dentystę po urazie zębów 11,12,21,22. Stan po urazie - korzeń zęba 11 został złamany w 1/3 wierzchołkowej części korzenia, część koronowa została wybita. Ząb 21 - złamanie w obrębie korony bez obnażenia miazgi. Ząb 22 i ząb 12 - złamanie w obrębie szkliwa. Zęby po urazie były ruchome. Po wypadku pacjent udał się na wizytę lekarską. Podczas wizyty ząb 11 został zrepozycjonowany, została założona szyna stabilizująca na 2 tygodnie. Zostało wykonane zdjęcie pantomograficzne. Lekarz zalecił pacjentowi zgłosić się na wizytę w celu leczenia kanałowego zębów 11,21. Na tym etapie leczenie kanałowe zostało zakończone niepomyślnie. Ząb 11 zaczął zmieniać kolor. Pacjent został skierowany do kliniki uniwersyteckiej w celu konsultacji i pomyślnego zakończenia leczenia. Przedstawiony przypadek kliniczny opisuje kroki jakie zostały podjęte w celu zakończenia terapii z sukcesem. Zawarte jest w nim również wyjaśnienie problemów i powikłań związanych z uszkodzeniami urazowymi oraz znaczenie odpowiednich metod diagnostycznych.

SŁOWA KLUCZOWE: CBCT, MTA, obnażenie miazgi, uraz zębów, wybicie, złamanie korzenia

ABSTRACT
A 23-year old patient was reffered to the university clinic after trauma of teeth 11,12,21,22. a month ago. General state after trauma diagnosedroot of 11 was fractured in 1/3 apical part, coronal part was avulsed. In tooth 21- a crown fracture without pulp exposure was observed, teeth 22 and 12- revealed enamel fractures. Teeth after trauma were mobile. During the appointment after trauma tooth 11 was repositioned, stabilizing splint was applied for two weeks. PMG was taken. Patient was recommended to come for a check up to the clinic in order to make endodontic treatment of teeth 11,21. At this stage, endodontic treatment was finished with failure. Tooth 11 started to discolur. Patient was referred to university clinic in order to consult and finish the treatment. The following case report is a description of the steps which were taken in order to finish treatment successfully. It is also explanation of problems connected with dental trauma and importance of proper diagnostic methods.

KEY WORDS: CBCT, MTA, pulp exposure, dental trauma, avulsion, root fracture