Dmochowska–Lisak K et. al. 

ART DENT, Tom/Volume16; Numer/Number 3(69), 2018:150-160

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2018/3/150

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Związek między dysfunkcją stawu skroniowo-żuchwowego a zaburzeniami postawy ciała w aspekcie tensegracji – przegląd piśmiennictwa

The relationship between temporomandibular joint dysfunction and postural disorders in the aspect of tensegration- a review of the literature

Kinga Dmochowska–Lisak1,A,B,E,F, Danuta Lietz–Kijak2,A,B,E,F, Marcin Lisak3,B,E,F, Marta Grzegocka3,C,F, Łukasz Kopacz3,C,F, Helena Gronwald2,B,F, Piotr Skomro2,B,F, Paulina Strzelecka1,B,F, Elżbieta Kubala1,B,F, Małgorzata Wójcik4,A,B,E,F
1 Studium Doktoranckie Wydziału Lekarsko Stomatologicznego, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
2 Samodzielna Pracownia Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
3 Studium Doktoranckie Wydziału Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
4 Zakład Fizjoterapii Instytutu Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 20.04.2018. Accepted: 16.05.2018. Published: 10.08.2018
Prawa autorskie przekazane Wydawnictwu AS MEDIA
Kontakt z autorem: dr n med. Danuta Lietz-Kijak, Samodzielna Pracownia Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej, Pomorski Uniwersytet Medycznego w Szczecinie, Al. Powstańców Wielkopolskich 72; 70 – 111 Szczecin, tel. +48 91 466 16 73; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Dmochowska–Lisak K et. al.: Związek między dysfunkcją stawu skroniowo-żuchwowego a zaburzeniami postawy ciała w aspekcie tensegracji – przegląd piśmiennictwa; Art Dent 2018,69,150-160.


STRESZCZENIE
Staw skroniowo-żuchwowy jest istotną częścią aparatu żującego i aparatu mowy. Jest parzystą strukturą zbudowaną z tkanek miękkich (mięśnie, powięzi, więzadła) i tkanek twardych (tkanka kostna). Dysfunkcje stawu skroniowo-żuchwowego występują często i obejmują wiele poszczególnych patologii, które manifestują się różnymi objawami, a najczęstsze z nich to dolegliwości bólowe. Wady postawy ciała to jakiekolwiek odchylenia od prawidłowego układu odcinków bez zmian patologicznych, które gwarantują stabilizację i równowagę przy minimalnym wysiłku fizycznym i zapewnieniu optymalnej wydolności statyczno-dynamicznej oraz zapewnieniu prawidłowego rozwoju i funkcjonowania narządów wewnętrznych. Niniejsza praca jest przeglądem literatury światowej i polskiej dotyczącej poszukiwania związku między wadami postawy ciała, a dysfunkcją stawu skroniowo-żuchwowego, którą, w świetle aktualnej wiedzy medycznej, tłumaczy się zjawiskiem biotensegracji. Jest próbą zwrócenia uwagi na ważny aspekt kliniczny, jakim jest wyżej opisany związek i obejmuje 88 pozycji bibliografii, które odnaleziono korzystając z wyszukiwarki PubMed. Na podstawie licznych prac światowych i polskich wysunięto wniosek, że istnieje zależność między dysfunkcjami stawu skroniowo-żuchwowego a wadami postawy ciała.

SŁOWA KLUCZOWE: dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych, tensegracja, wady postawy

ABSTRACT
The temporomandibular joint is an important part of the chewing apparatus and the speech apparatus. It is an even structure made up of soft tissues (muscles, fascia, ligaments) and hard tissues (bone tissue). Temporomandibular joint dysfunctions occur frequently and include many individual pathologies that manifest themselves in various symptoms, and the most common ones are pain complaints. Faulty body posture is any deviation from the normal system of sections without pathological changes, which guarantees stability and balance with minimal physical effort and ensuring optimal static-dynamic performance and ensuring proper development and functioning of internal organs. This work is a review of world and Polish literature regarding the search for a relationship between the defects of body posture and dysfunction of the temporomandibular joint, which, in the light of current medical knowledge, is explained by the phenomenon of biotensegracja. It is an attempt to draw attention to an important clinical aspect, which is the above-described relationship and includes 88 items of bi-tracts, which were found using the PubMed search engine. On the basis of numerous world and Polish works, it was concluded that there is a relationship between temporomandibular joint dysfunctions and defects in body posture.

KEY WORDS: dysfunction of stomatoghnatic system, tensegration, defects of posture.